Veřejná hodina - English Rhetoric

Kapacita kurzu:

10 studentů volno

Tato veřejná hodina je poslední lekcí 8-týdenních kurzu English Rhetoric.  Frekventanti kurzů mají příležitost své nabyté dovednosti vyzkoušet za přítomnosti těch, kteří o kurz mají zájem a chtějí nahlédnout do procesu výuky.

 V důsledku limitované kapacity diváků, v případě zájmu o návštěvu na veřejné  hodině kontatujte, prosím, lektora,  aby jste si své  místo včas zarezervovali.

Lektor Karel Wichterle, M.A., wichterlek@yahoo.co.uk.

Všechny zájemce tímto srdečně zveme!

Začátek kurzu: 27. 6. 2019
Konec kurzu: 27. 6. 2019
Den konání lekcí: Čtvrtek
Čas konání lekcí: 19.45 - 21.00
Počet lekcí / hodin: 1/1
Kapacita kurzu: 0 - 10 studentů volno
Místo konání: Klimentská 1443/50, Praha 1
Cena: zdarma

Lektor kurzu

Karel Wichterle, M.A.

Ve svých hodinách se především zaměřuji na určení cíle prezentace, nastavení poutavé struktury projevu, navázání vztahu s publikem, budování kapacity pro efektivní sebe-reflexi, využití barvy hlasu, neverbální "podmalování" projevu, anglické idiomy a rčení. Kurz je rovněž obohacen interaktivními cvičeními, kterými si účastníci procvičí správné dýchání a artikulaci, včetně efektivních relaxačních technik.

Ve svých hodinách využívám svého edukačního zázemí. Absolvoval jsem studium psychologie (Empire State College/UNYP) a oboru drama-terapie na Roehamptonské univerzitě v Londýně. Jsem zastáncem individuálního přístupu ke studentům, tak aby každý student měl správně stanovené své konkrétní cíle, které budou představovat reálnou výzvu.

Ve škole rétoriky vyučuji od roku 2010.

Reference

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Zářečí – Řeči – Za řečí

Více informací