Individuální kurzy osobně nebo online

Nabízíme

1/ individuální konzultace a kurz rétoriky osobně nebo online

2/ Individual consultation and rhetoric course in English

3/ Individuální kurz mindfulness a vědomé komunikace

 

Objednání

Domluvit  se můžete na adrese bulvova@skolaretoriky.cz nebo na tel: +420 607 233 880. You can order the course via e-mail of the head of the School of Rhetoric, Bc. Rena Bulvová: bulvova@skolaretoriky.cz.

 

ad 1/ Individuální konzultace a individuální kurz rétoriky osobně nebo online

Individuální konzultace rétoriky probíhá buď osobně nebo online formou dialogu na základě vystoupení a popovídání si s uchazečem. Online kurzy probíhají přes platformu Zoom nebo Skype a jsou vhodné zvláště pro ty, kteří žijí mimo Prahu nebo mají jiný důvod proč preferují online výuku.  Lektorka navrhne způsob práce a výuky,  upozorní na nedostatky v oblasti mluveného projevu a pokud se následně uchazeč rozhodne pro absolvování individuálního kurzu rétoriky, lektorka doporučuje minimálně  6 lekcí. Každá lekce je zaměřena na jeden aspekt z oblasti rétoriky a prezentace. Zahrnuje výklad, zkoumání toho, jak řeč funguje, a trénink. Součástí jsou taktéž individuální řečnická cvičení, na základě kterých uchazeč ihned dostává zpětnou vazbu. Cílem je naučit se na sobě  samostatně pracovat.

Proč se přihlásit na individuální výuku

„Mohu se s lektorkou domluvit na konkrétní čas, který mi vyhovuje.“
„Upřednostňuji individuální přístup před skupinou.“
„Potřebuji se připravit na konkrétní prezentaci.“

Podle konkrétních potřeb tedy pracujeme na jednotlivých aspektech veřejného projevu, jako je např. správné dýchání, dechová opora, tvorba hlasu, přesná artikulace, modulace a intonace, frázování a logické členění vět. Dále se soustředíme na čtený a mluvený text, přípravu mluveného projevu, přípravu na vystoupení, prezentaci po stránce verbální a neverbální, získání a udržení pozornosti posluchačů, trému a její zvládání apod. Každá lekce akcentuje jedno téma z oblasti psychosomatických dovedností mluveného projevu. Kurz rétoriky vrcholí prezentací na kameru a analýzou projevu.

V kurzu lze pracovat na daném projevu, který uchazeč potřebuje ke své prezentaci. Lektorka pomůže se strukturou a stylizací promluvy, poskytne jednoduchý a přitom účinný návod pro samostatnou přípravu.

Po absolvování lekcí rétoriky získává absolvent certifikát.

Průběh kurzu

Kurz jak osobní, tak online tvoří celkem 7 lekcí. 1 lekce/60 minut Optimální frekvence je 1x týdně. Výuka probíhá v dopoledních či odpoledních hodinách podle dohody, a to od pondělí do středy. Cena pro kurz osobní či online je stejná.

Cena konzultace  je 1800,- Kč + cena individuálnho íkurzu rétoriky 6 lekcí je 6 000,- Kč, celkem 7 800,- Kč.

Platba převodem na číslo účtu nebo hotově na místě: 1012095769/ 5500

Online kurz probíhá přes platformu  ZOOM (https://zoom.us/). Aplikace je bezplatná. Po zaplacení kurzovného vám lektorka před každým setkáním  zašle link na váš email.

Místo pro osobní setkání

Kurz probíhá v místě bydliště lektorky: Švédská 45, Praha 5 - Smíchov

Lektorka

Individuální kurzy a konzultace provádí majitelka Školy Rétoriky, paní Bc. Renata Bulvová.

Objednání a konzultace

Lektorka preferuje osobní domluvu na tel: 607 233 880 nebo po e-mailu bulvova@skolaretoriky.cz
Termín pro zrušení domluvené hodiny je dva dny předem, jinak se na hodinu pohlíží, jako by proběhla.

 

ad 2/ Individual consultation and rhetoric course in English

An individual consultation lasts 30 minutes and it is usually held online via Skype/Teams or other media. The following course consists of 8 lessons and usually takes place in person at the student's office or workplace. The English level requirement for this course is at least B2.

After completing the 8-hour block, you will feel much more comfortable and competent during your English presentations. I will carefully guide you through the process of preparing and structuring an effective and engaging presentation. And what is very important, after the course you will have a basic template or instructions on how to prepare your future presentations with more ease. The course is tailored for busy individuals whose schedules are too busy to attend a group course.

Why sign up for individual lessons

"I'm looking for new ways to improve my rhetorical skills in English."

"I have a presentation coming up in English and I'm not sure how to approach this challenge."

"I prefer an individual approach to a group."

During individual lessons, we focus on individual topics from the field of rhetoric. How to be calm, focused and composed during presentations; how to use diaphragmatic breathing to maximize the potential of your voice; how to add colour and expression to your voice; how to use gestures, posture, movements during a presentation; how to structure your speech and establish a rapport with the audience; how to use embedded metaphors, idioms, and nested loops.

The initial consultation (30 minutes) is free + the price of 8 lessons/ 60 minutes/ is 11,920 CZK (CZK 1,490/1 hour)

How to order?

You can order the course via e-mail of the head of the School of Rhetoric, Bc. Rena Bulvová: bulvova@skolaretoriky.cz

Individual consultation and rhetoric course in English are conducted by the lecturer of the School of Rhetoric, Karel Wichterle, M.A. It is invoiced after the initial consultation. The cancellation policy is 24 hours before the scheduled session, otherwise the class is counted as completed. Leniency may be applied in special and exceptional circumstances.

 

ad 3/ Individualní kurz mindfulness a vědomá komunikace

V tomto kurzu se naučíte, jak nakládat se stresem, emocemi a myšlenkami, které vám brání během prezentování oslovit druhé. Dovednost „vidět svou mysl v akci“ vám umožní jednat efektivněji jak v pracovních i osobních situacích. Získáte nástroje pro samostatné budování psychické odolnosti. Kurz doporučujeme v návaznosti na kurzy rétoriky jako ukotvení a stabilizaci psychické kondice.

Proč se přihlásit na individuální výuku

Když mám mluvit před lidmi, jsem velmi nervózní.“
„Potřebuji se naučit pracovat se svou myslí.“„Chtěl/a bych se umět natolik zklidnit, abych dokázal/a přesvědčivě formulovat.

Vyjdeme z vašich aktuálních potřeb a budeme rozvíjet pozornost vůči jednotlivým aspektům prožívání v daném okamžiku (myšlenky, pocity, tělesné vjemy). Naučíte se rozeznávat, jak se tyto aspekty vzájemně prolínají a ovlivňují vaše jednání. Budete schopni si uvědomovat, kdy vás pod vlivem emocí či stresu ovládají navyklé způsoby reagování a získáte prostor je přeprogramovat, abyste jednali tvořivě a svobodně. Ve druhé části kurzu lze osvojené dovednosti uplatnit na konkrétních stresujících situacích a vytvořit si individuální plán jejich zvládání.

Průběh kurzu

Základní kurz probíhá presenční formou. Má 8 šedesátiminutových lekcí, ideálně s týdenním odstupem. Nedílnou součástí kurzu je každodenní domácí trénink vědomé pozornosti v délce 20-30 minut. Výuka probíhá podle domluvy v dopoledních nebo odpoledních hodinách v pondělí a v úterý. Před zahájením kurzu proběhne krátká informační schůzka s lektorkou online zdarma.

Cena individuálního kurzu práce s emocemi za 8 lekcí je 8 800,- Kč.

Místo pro osobní setkání

Kurz probíhá v místě bydliště lektorky: Štěpařská 12, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Lektorka

Individuální kurzy mindfulness a vědomé komunikace vede lektorka Bc. Hanka Čechová.

Objednání

Domluvit  se můžete na adrese bulvova@skolaretoriky.cz nebo na tel: +420 607 233 880.

 

 

Reference

Jednu dobu jsem dojížděl na Vaše lekce z Moravy. Dnes to bude tuším rok, co jsem přijel naposledy a chtěl jsem Vám dodatečně poděkovat, protože dosažené výsledky, které na sobě po pouhých šesti lekcích teď s ročním odstupem hodnotím, mi připadají až neuvěřitelné.

Dokonce i když jsem na nějaký čas musel přestat s tréninkem hlasu (spolubydlící by to rušilo), ukázalo se, že zlepšení je už trvalého charakteru a výpadek v procvičování nebude znamenat propad zpět na stejně bídnou úroveň mluvení jako předtím. To denní osmihodinové dojíždění zkrátka jednoznačně stálo za to, a vynaložit peníze na kurz bylo vynikající rozhodnutí, které mi odstranilo mnohaleté trápení s mými hlasovými nedostatky. Přeji Vám mnoho dalších spokojených klientů a děkuji za práci, kterou jste pro mě odvedla.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Radek Jakubík, student VŠE
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Původně jsem si myslela, že herectví spolu s dialogickým jednáním u Renaty Bulvové bude jen zajímavá herecká zkušenost. Po překonání počátečního vnitřního zmatku z této formy práce jsem ale sledovala, jak tato technika postupně prorůstá můj profesní život.

Zbavila mě trémy, pomohla mi zvládnout prostor a ponořit se beze strachu do výkonu před publikem. Jako přidanou hodnotu kurzu uvádím Renatiny rozcvičky, které pomohou usadit dýchání a hlas, procvičí správnou mluvu, nacházejí cestu ke zklidnění. Renata je pedagog, který studenta nenásilnou formou navede na tvořivou cestu k cíli.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Rychterová, zpěvačka
absolventka kurzu Dialogické jednání I.

Renatě patří můj obrovský dík za to, že mne svým přístupem, cvičeními a technikami přivedla k tomu, že jsem si uvědomil vlastní ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta zafixovávaných a zbytnělých formách mé řeči.

Má řeč, má vlastní slova, hlas, jeho zvuk a intonace, se pro mne podruhé v životě, tentokrát však vědomě, staly nekonečným prostorem, ve kterém si mohu určit způsob, jakým vyjádřím sám sebe. Dostal se mi do rukou návod, jak se stát architektem své řeči, a poprvé ve svém životě jsem si uvědomil, že ze své vlastní řeči mohu vytvořit skutečné spojovací mosty mezi svým vnitřním světem a vnějším světem, a že si tyto mosty mohu navíc vystavět podle toho, do kterého vnějšího světa chci nebo potřebuji tu či onu část svého vnitřního světa pustit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Batěk, advokát
absolvent kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Kurz English Rhetoric byl pro mne jedinečným zážitkem. Vedle procvičení angličtiny, které se dá očekávat, byl kurz i jedinečnou cestou sebepoznání v kombinaci s rétorikou a vystupováním.

Karel Wichterle na každé lekci vytvořil perfektní atmosféru a prostředí tak, aby každý účastník dokázal vydat ze sebe to nejlepší. Díky způsobu, jakým kurz vedl, jsem poznal nový úhel pohledu na komunikaci, který mohu rozvíjet ve svém profesním i osobním životě.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karel Frankl, projektový koordinátor a překladatel
absolvent kurzu English Rhetoric - Essential skills from A to Z for every presenter

Díky kurzu Rétorika I u Jany Vlčkové jsem pochopil, kudy vede cesta k sebevědomému vystupování před lidmi. Ať už například při uvádění koncertů či při přednášení prezentací, které mě čekají několikrát do roka. Díky procvičování mě během kurzu zaujala rétorika jako disciplína, která pomůže odbourat trému a obavy při předstupování před lidi. Protože témata pro cvičení přednesu byla volena náhodně, ale zajímavě, procvičil jsem si také paměť a probudil v sobě více fantazie. Neméně zajímavé pak bylo i nahrávání vlastních projevů, které pomohlo vychytat chyby v projevu a nebát se slyšet vlastní hlas.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jan Stuchl, Programátor
absolvent kurzu Rétorika I.

Pro kurz herectví (akt jednání, improvizace) u Tomáše Pospíšila  je charakteristické "tělesné zakoušení", což mě přivedlo k reflexi například toho, co dělám špatně a že nejsem slyšet. Také jsem nahlédla své mluvní zlozvyky. Zjistila jsem, že správné dýchání bránicí a "ozvučení" při výdechu teprve dodá hlasu zvuk atd. Při citlivém a zkušeném vedení Tomáše  jsme zakusili silné momenty v reakcích na své kolegy. V důvěře a otevřenosti jsme objevovali a zpřesňovali nejen projevování emocí skrze tělo, ale i hlas.  Kurz byl pro mě velkým překvapením v objevování sebe sama.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Chroustová, malířka a prodavačka
absolventka kurzu Herectví - vědomé jednání

“The English Rhetoric Course was an terrific experience for me. Besides practicing English, as one would expect, the course helped me to find out more about myself and improve my rhetoric and public performance. Karel Wichterle created a wonderful atmosphere and turned each session into a creative platform where all participants performed to their best. His teaching methods showed me completely new perspective on communication which helped me develop my skills in both my professional and personal life.”

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karl Frankl, project coordinator and translator
absolvent kurzu English Rhetoric - Essential skills from A to Z for every presenter

Dobří řečníci mne vždy fascinovali. Je veliká škoda, že se rétorice nevěnuje větší pozornost, na rozdíl od jiných předmětů, již na základních školách. Ne každý z nás třeba denně zpívá, ale mluvíme všichni. Teď jsem se konečně i já, rozhodl posunout svůj mluvený projev o nějakou tu úroveň výše. A musím říci, že po absolvování základního kurzu Rétorika I vedeného paní Renatou Bulvovou, jsem přímo nadšený a to hned z několika důvodů. Prvním byla možnost teoretické znalosti hned vyzkoušet v praxi, přímo v kurzu. Ať se nám to líbí nebo ne, až praxe nás dokáže někam skutečně posunout. Také jsem potkal neuvěřitelnou partu lidí, kteří spolu s paní lektorkou vytvořili vždy báječné prostředí, ze kterého jsem pokaždé odcházel nejen s novými zkušenostmi, ale i s úsměvem. Důkazem mé spokojenosti budiž i to, že jsem se rozhodl pro další dva navazující kurzy. Vřele doporučuji všem.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Martin Rabík, pracuje v oblasti firemních financí, absolvent Rétoriky II. a Dialogického jednání
absolvent kurzu Rétorika I.

"Kurz byl skvělý! Bez ohledu na profesi, věk nebo charakterové vlastnosti se může každý zlepšit ve svém vyjadřování. To přesně jsem vypozoroval během tohoto kurzu rétoriky, díky němuž jsem si osvojil základní postupy projevu před skupinou lidí. Doporučuji každému, kdo chce byť jen trochu vylepšit svoje prezentační dovednosti."

 

Z dalších postřehů účastníků rétorika I.

Jiří: „Kurz se skvělou atmosférou, díky tomu jsme se nemuseli bát a o to víc jsme se naučili.“

Kamila: „Zásadu « Jedna věta, jedna myšlenka » bychom měli tesat do kamene.“

Lukáš: „Velikost skupiny akorát, dostalo se na nás a zároveň jsme se vzájemně inspirovali.“

Tomáš: „Napřed jsem se bál té interaktivity, ale bylo to přesně to, co jsem potřeboval.

Petra: „Zadávaná témata byla zdánlivě jednoduchá, přesto jsem musela vyvinout úsilí, abych se koncentrovala a sestavila strukturu, rámec a vystavěla logickou návaznost.“

Zobrazit více
Zobrazit méně
Milan Vlček, projektový manažer
absolvent kurzu Ranní kurz rétoriky

Kurz byl pro mě výborným tréninkem zvládání trémy při mluvení před ostatními a skvělá příležitost vyzkoušet si nanečisto řešení různých nestandartních situací v diskuzi, např. kdy je diskutující hrubý, nemluví nebo ruší. Kurz je více jak z 90 % zaměřen prakticky, takže jsme si mohli procvičit náročné situace, kdy je třeba nemyslet na další otázku, ale vnímat odpovědi diskutujících a pružně reagovat.  Navíc lektorka je velmi pozitivní, takže na kurzu byla vždy prima atmostféra. 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Dana Zvěřinová, na volné noze
absolventka kurzu Umění debatovat a vést porady

Zajímavý kurz, ve kterém se účastníci seznámí s pravidly, jak moderovat veřejnou debatu či diskuzi. V práci často musím vést pracovní porady a začala jsem cítit, že bych to mohla nějak zlepšit a zefektivnit. Na kurz jsem narazila náhodou na internetu. Podobným školením jsem nikdy neprošla, věci, které jsme se učili a procvičovali, byly pro mě zcela nové. V celkem osmi lekcích si každý účastník vyzkoušel moderování debaty na předem dané téma. Lekce byly doplněny řadou rétorických cvičení. Překvapilo mě, co vše lze na mluvení cvičit a že i po několika málo lekcích se člověk opravdu něco naučí.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Helena Valentová, učitelka
absolventka kurzu Umění debatovat a vést porady

U Renaty jsem absolvoval mnoho kurzů. Kurzy rétoriky mne naučily mluvit a kurzy dialogického jednání mne naučily přestat se stydět a žít. – Není to ale zadarmo. Kurz nedává žádný konkrétní a kouzelný návod na život. Ten návod totiž dávno všichni známe. Jen jsme na něj tak trochu zapomněli. Kurz ve mně probudil proces ptaní se na otázku PROČ. – Proč dělám to, proč chci toto, proč si myslím to co si myslí a proč odmítám toto. Odpovědi jsou ukryty v našem těle (v našem fyzickém já) Dozvíme se je právě komunikací duše s tělem a ne vždy je příjemné si je uvědomit. Ty zásadní mají následně vliv na váš život. – Je to takové strhnutí náplasti (přes oči).

V kurzu jsem zažil nejtrapnější chvíle svého života. Obnažil jsem podstatu své lidskosti. Ostatní to ale udělali také a ty naše nejtrapnější chvíle jsme zažili všichni spolu v přátelském a kontrolovaném prostředí pod Renatiným dohledem. Od té doby vím, že nic trapnějšího již nezažiji a strach z onoho trapna ve skutečném světě prostě zmizel.  Je to jako ten tip jak se nejlépe naučit plavat. – Neplavec se hodí do vody. V tomto kurzu je to podobné, jen s tím rozdílem, že okolo nejsou žraloci, ale přátelští delfíní a na loďce poblíž je Renata v pozoru se záchranným kruhem a volá kopej, kopej.  

 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jára Ludvík, Content maker, IT konzultant
absolvent kurzu Dialogické jednání I.

Kurz Najděte svůj vlastní hlas mě v ničem nezklamal - poznala jsem základní hlasové techniky,  pracovala jsem na odbourávání stresu z veřejného projevu, vyzkoušela jsem si propojení hlasu a těla v pohybu, to vše v rámci 8 lekcí, vedených zkušenou profesionálkou Bc.Renatou Bulvovou. Díky velmi příjemné a přátelské atmosféře se pro mě kurz zároveň stal relaxační dvouhodinkou po náročném pracovním dni. Mohu doporučit všem, kteří se hravou formou rádi učí i relaxují.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Markéta Lošťáková, administrativní pracovnice (konkr. AP/AR)
absolventka kurzu Najděte svůj vlastní hlas

Renata je lektorka, kterou doporučuji každému, aby ji zkusil. Její styl vedení kurzu je vypilovaný k dokonalosti. Nejen, že je vždy přítomna pro studenty na sto procent, procítěně vnímá každého a ze srdce mu přeje úspěch a snaží se mu pomoci, Renata se umí do studenta dokonale vcítit, pochopit na jakém stupni vývoje se nachází a dát mu jednoduchou radu cílenou přesně pro něj. Právě to je to, co každý student potřebuje a může se tak posouvat kupředu. Já se díky pár cíleným radám posunul mílovými kroky.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Bambásek, podnikatel, absolvent kurzů Rétorika I, Rétorika II, Herecké minimum, Dialogické jednání
absolvent kurzu Najděte svůj vlastní hlas

Kurzy rétoriky s Renatou mě neuvěřitelně posunuly. A to jak v osobním životě, tak samozřejmě i v mé schopnosti umět se vyjádřit. V kurzu rétoriky pro pokročilé občas třeba nemáte úplně chuť vystoupit před ostatní s tématem, které jste si připravovali pár minut. Ale o to větší je to pro Vás výzva a o to větší radost pak máte, když se vše povede tak, jak jste si zhruba představovali. Navíc! Nejste v tom sami. Kolem vás je cca dalších 6-7 milých lidí, kteří mají podobné snahy posunout se v něčem dál. Snaží se stejně jako vy a můžou mít i podobné obavy. Dáváme si navzájem zpětné vazby, které nám pomáhají vychytat chyby a nebo naopak vyzdvihnout to, co nám jde a na co bychom v příštím projevu mohli dát důraz. To vše pod vedením lektorky Renaty. Má dokonalý smysl pro detail a pozorně zachytí vše během vašeho vystoupení (ať už se to týká hlasu, gest nebo struktury projevu) a poskytne skvělou podporu a postřehy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Adam Mičinec, sportovní lektor, absolvent kurzu rétorika I., rétorika IIa
absolvent kurzu Rétorika IIb

Chtěla bych Vám poděkovat za skvěle vedené hodiny, ve kterých jsem získala jak teoretické poznatky tak praktickou zkušenost. Nejenže už nemám trému mluvit před lidmi či moderovat schůzi, naopak jsou to chvíle, na které se těším. Oba kurzy mi velice pomohly v mém osobním i pracovním životě a rozhodně plánuji absolvovat i navazující. V každém případě doporučuji! (Rétorika I. a Umění debatovat a vést porady)

 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Šárka Hanzlíková, koordinátorka projektů
absolventka kurzu Rétorika I.

Od ledna mám novou práci a zatím je vše skvělé a zalité sluncem. A to je ten pravý důvod, proč vám píši - veliký podíl na tom má Karel Wichterle. Součástí pohovoru, byla totiž prezentace a Karel mi nejen pomohl, abych to vzala za správný konec, ale také mě skvěle lidsky podpořil. A  hádejte, co bylo dál! Tu práci, o kterou jsem mimochodem moc stála, jsem nakonec získala (i s pochvalou za skvělou prezentaci). Prostě to funguje!!!! Zobrazit více
Zobrazit méně
Mirka Musilová, zdravotní sestra
absolventka kurzu English Rhetoric - Essential skills from A to Z for every presenter

Od ledna mám novou práci a zatím je vše skvělé a zalité sluncem. A to je ten pravý důvod, proč vám píši - veliký podíl na tom má Karel Wichterle. Součástí pohovoru, byla totiž prezentace a Karel mi nejen pomohl, abych to vzala za správný konec, ale také mě skvěle lidsky podpořil. A  hádejte, co bylo dál! Tu práci, o kterou jsem mimochodem moc stála, jsem nakonec získala (i s pochvalou za skvělou prezentaci). Prostě to funguje!!!! Zobrazit více
Zobrazit méně
Mirka Musilová, zdravotní sestra
absolventka kurzu English Rhetoric - Essential skills from A to Z for every presenter

Každá další hodina kurzu rétoriky pro studenty mi přinášela nové informace a dovednosti. Byla to nekonečná studnice poznání a praktického učení. Navíc i po absolvování kurzu z něj neustále čerpám. Všem rétoriku vřele doporučuji, protože ať jste začátečník nebo pokročilý, jsem si jistá, že se každý týden naučíte něco nového a důležitého. Mockrát děkuji paní Bulvové za ochotu, takt a nadšení, s jakým nám předává své bohaté znalosti a zkušenosti z mnohaleté praxe. Těším se na další kurz!

Zobrazit více
Zobrazit méně
Eliška Haumerová, studentka I. ročníku České zemědělské univerzity
absolventka kurzu Rétorika pro studenty

Dialogické jednání s Renatou mi otevřelo další pohled do mě a na mě. Rozšířilo schopnost sebereflexe a jak s ní pracovat. Pomohlo mi uvědomovat si a uvědomovat se. Zjistil jsem, že nemusím některé svoje jednání skrývat nebo se za něj stydět, lépe je přijímám a učím se s nimi vhodně pracovat. Mám kvůli tomu spoustu práce navíc a je to přínosné! Zároveň se mi rozšířila schopnost vidět v chování ostatních lidí další detaily a rozkrývat jejich nálady, stavy mysli, motivy apod. Jeden z nejužitečnějších kurzů co jsem zažil.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Petr Štěrba, obchodník s vínem, absolvent kurzu Dialogické jednání
absolvent kurzu Dialogické jednání I.

Renata Bulvová, zakladatelka školy rétoirky a moje skvělá koučka na mluvený projev vydala naprosto úžasnou knížku, která chyběla na českém trhu. U Renaty jsem absolvoval během posledních několika let všechny kurzy. Před kurzy jsem si myslel, že mluvím tak nějak průměrně, ale především jsem to chtěl zlepšit a udělat něco s mojí nervozitou při mluvení před lidmi. Během kurzů jsem zjistil, jak bídné to mé mluvení vlastně je, ale hlavně, že se s tím dá rozhodně něco dělat a úplně každý se může naučit mluvit plynule, přirozeně, přesvědčivě a před stovkami lidí. Tak úžasný klíd, koncentraci a atmosféru na učení jsem jinde nezažil a věřím, že Renata to vše dokázala přenést i do své knihy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Kristian Gambiraža, lektor, dobrovolník
absolvent kurzu Rétorika I.

O  kurzu herectví musím říct, že moje počáteční obavy, strach a tréma se díky podporujícímu lektorskému vedení Tomáše  krásně transformují a já začínám cítit hravost a radost z nových věcí. Moc jsem si tento kurz užila. Tomáš je skvělý učitel, a chci chodit dál! 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Lenka Pelikánová, lektorka angličtiny
absolventka kurzu Herectví II pro mírně pokročilé

Chci Vám moc poděkovat za individuální kurz rétoriky a mou přípravu na přednášku. Přednáška se velice povedla, kolegové mne pak zastavovali a dlouho si ještě chtěli o problému povídat. Všichni mě jen chválili. Celý kurz byl pro mne velice přínosný. Zjistil jsem, že pokud si takto celou přednášku 2x projedu předem a ještě s posluchačem, jsem pak daleko víc připravený a jistější. Předem jsem věděl, jak budou posluchači reagovat a byl jsem tak sebejistější. Trik s tím, že předem řeknu, že jsme měli takového pacienta a pak až vlastně na konci řeknu, jakou komplikaci měl a jak jsme ji vyřešili, opravdu zabral a pozornost jsem udržel celých 15 minut. Ještě jednou moc děkuji za celý kurz a pomoc s přednáškou.

Přeji, ať se Vám daří a máte mnoho dalších spokojených absolventů kurzu.
 

Zobrazit více
Zobrazit méně
MUDr. Marek Broul, lékař
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Herecký kurz s Tomášem Pospíšilem pro mě byl jedinečnou zkušeností. Tomáš nám vysvětlil a hlavně i umožnil prožít co je to herecká profese. V rámci kurzu člověk lépe pozná nejen obor herectví, ale i sám sebe. Se zkušeností hereckého nasazení se také již nikdy nebudu na žádné činohře nudit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Tomáš Elbert, advokát
absolvent kurzu Herectví - vědomé jednání

Dnes byl den D. Měl jsem závěrečnou řeč v naši společnosti a myslím, že jsem ji zvládl skvěle. Nebyl jsem přehnaně nervózní, mluvil jsem srozumitelně a pomalu. Když jsem se zasekl, tak jsem se jen nadechnul a pokračoval dál. Podle reakcí, myslím, že řeč padla na úrodnou půdu. Za to, jak jsem ji bravurně zvládl, musím poděkovat Vám. Když to srovnán s předešlým rokem, je v tom obrovský rozdíl. Moc děkuji za Vaše lekce.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Michal Černý, ředitel společnosti
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Anotace ke kurzu herectví (akt jednání, improvizace), tj co se naučíte a jak to budete dělat, je zcela přesná. Přesto, že se slovem pracuji ve své profesi běžně, kurz mi dal mnohé v práci s tělem, dechem, se svou bytostí v její celosti a kráse. Kurz má veliký přesah i do mnoha oblastí lidského prožívání vůbec. Na Tomášově přístupu velice oceňuji to, že jeho metoda odpovídá deklarovaným cílům kurzu - Tomáš je soustředěný, autentický, precizní, důsledný a přitom laskavý. Je cítit, že čerpá ze všech zdrojů. které sám vstřebal.  Jsem ráda, že jsem u něj absolvovala dva běhy kurzu a ráda se opět vrátím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Gabriela Babulíková, konferenční tlumočnice
absolventka kurzu Herectví - vědomé jednání

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací