Individuální kurzy

Individuální konzultace a individuální kurz rétoriky

Individuální konzultace rétoriky probíhá formou dialogu na základě vystoupení uchazeče. Lektorka  upozorní na nedostatky v oblasti mluveného projevu a navrhne způsob práce a výuky. Pokud se následně uchazeč rozhodne pro absolvování individuálního kurzu rétoriky, lektorka doporučuje minimálně  6 lekcí. Každá lekce je zaměřena na jeden aspekt z oblasti rétoriky a prezentace. Zahrnuje výklad, zkoumání toho, jak řeč funguje, a trénink. Součástí jsou taktéž individuální řečnická cvičení, na základě kterých uchazeč ihned dostává zpětnou vazbu. Cílem je naučit se na sobě  samostatně pracovat.

Proč k nám začali lidé chodit na individuální výuku

„Mohu se s lektorkou domluvit na konkrétní čas, který mi vyhovuje.“
„Upřednostňuji individuální přístup před skupinou.“
„Potřebuji se připravit na konkrétní prezentaci.“

Podle konkrétních potřeb tedy pracujeme na jednotlivých aspektech veřejného projevu, jako je např. správné dýchání, dechová opora, tvorba hlasu, přesná artikulace, modulace a intonace, frázování a logické členění vět. Dále se soustředíme na čtený a mluvený text, přípravu mluveného projevu, přípravu na vystoupení, prezentaci po stránce verbální a neverbální, získání a udržení pozornosti posluchačů, trému a její zvládání apod. Každá lekce akcentuje jedno téma z oblasti psychosomatických dovedností mluveného projevu. Kurz rétoriky vrcholí prezentací na kameru a analýzou projevu.

V kurzu lze pracovat na daném projevu, který uchazeč potřebuje ke své prezentaci. Lektorka pomůže se strukturou a stylizací promluvy, poskytne jednoduchý a přitom účinný návod pro samostatnou přípravu.

Po absolvování lekcí rétoriky získává absolvent certifikát.

Průběh kurzu

Kurz tvoří celkem 7 šedesátiminutových lekcí. Optimální frekvence je 1x týdně. Výuka probíhá v dopoledních či odpoledních hodinách podle dohody, a to od pondělí do středy.

Cena

Cena konzultace  je 950,- Kč + cena individuálního kurzu rétoriky 6 lekcí je 3 900,- Kč, celkem 4 850,- Kč včetně DPH.

Platba převodem na číslo účtu: 1012095769/ 6100 nebo hotově na místě. 

Místo

Kurz probíhá v místě bydliště lektorky. Štěpařská 1131, Praha 5 - Hlubočepy.

Lektor

Individuální kurzy a konzultace provádí majitelka Školy Rétoriky, paní Bc. Renata Bulvová.

Objednání a konzultace
Lektorka preferuje osobní domluvu na tel: 607 233 880. Termíny je lepší domlouvat  s předstihem, alespoň  14 dní.
Podmínky účasti: Termín pro zrušení domluvené hodiny je dva dny předem, jinak se na hodinu pohlíží, jako by proběhla.

Individuální konzultace nad Vaším prezentačním videem

Práce před kamerou má určitá specifika, která se týkají i rétoriky a umění prezentace. Jedná se o mluvní prostředky jako je práce s dechem, hlasem, artikulace, intonace, dynamika apod., dále o projevy neverbální (oční kontakt, gestikulace, proxemika, posturika atd.). V neposlední řadě záleží na tom, jak a co řeknu. Lektorka vychází z individuálních dispozic, ukáže cestu „jak na sebe“ a jak se sebou dále pracovat, aby byl divák zaujat. Upozorní na nevhodné mluvní prostředky (výplňková slovíčka, tečky, sdělení, která mohou podprahově působit negativně) a navrhne jejich lepší formulace.

Proč k nám lidé přišli na konzultaci

„Ve firmě vytváříme online školení. Chci mluvit přesvědčivě a upoutat pozornost.“
„Vytvářím na youtube různé návody. Chci, aby bylo video srozumitelné.“
„V práci mám za úkol na videu představit naši společnost. Potřebuji, aby vypadalo profesionálně.“

Průběh konzultace

Zašlete Vaše video a dohodnete si čas a termín ohledně konzultace.

Cena

Jednorázová konzultace nad jedním videem 1 hodina/60 minut/ 900,- Kč/.  Po konzultační lekci lze domluvit opakovaná setkání za účelem zdokonalení se v oblasti mluveného projevu a práce před kamerou.

1 hodina/60 minut/ 650,- Kč.

Platba převodem na číslo účtu: 1012095769/6100 nebo hotově na místě.

Místo

Konzultace probíhají osobně na adrese Štěpařská 1131, Praha 5 - Hlubočepy.

Objednání

Domluvit  se můžete na adrese bulvova@skolaretoriky.cz nebo na tel: +420 607 233 880.

Reference

Jednu dobu jsem dojížděl na Vaše lekce z Moravy. Dnes to bude tuším rok, co jsem přijel naposledy a chtěl jsem Vám dodatečně poděkovat, protože dosažené výsledky, které na sobě po pouhých šesti lekcích teď s ročním odstupem hodnotím, mi připadají až neuvěřitelné.

Dokonce i když jsem na nějaký čas musel přestat s tréninkem hlasu (spolubydlící by to rušilo), ukázalo se, že zlepšení je už trvalého charakteru a výpadek v procvičování nebude znamenat propad zpět na stejně bídnou úroveň mluvení jako předtím. To denní osmihodinové dojíždění zkrátka jednoznačně stálo za to, a vynaložit peníze na kurz bylo vynikající rozhodnutí, které mi odstranilo mnohaleté trápení s mými hlasovými nedostatky. Přeji Vám mnoho dalších spokojených klientů a děkuji za práci, kterou jste pro mě odvedla.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Radek Jakubík, student VŠE
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Původně jsem si myslela, že herectví spolu s dialogickým jednáním u Renaty Bulvové bude jen zajímavá herecká zkušenost. Po překonání počátečního vnitřního zmatku z této formy práce jsem ale sledovala, jak tato technika postupně prorůstá můj profesní život.

Zbavila mě trémy, pomohla mi zvládnout prostor a ponořit se beze strachu do výkonu před publikem. Jako přidanou hodnotu kurzu uvádím Renatiny rozcvičky, které pomohou usadit dýchání a hlas, procvičí správnou mluvu, nacházejí cestu ke zklidnění. Renata je pedagog, který studenta nenásilnou formou navede na tvořivou cestu k cíli.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Rychterová, zpěvačka

Renatě patří můj obrovský dík za to, že mne svým přístupem, cvičeními a technikami přivedla k tomu, že jsem si uvědomil vlastní ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta zafixovávaných a zbytnělých formách mé řeči.

Má řeč, má vlastní slova, hlas, jeho zvuk a intonace, se pro mne podruhé v životě, tentokrát však vědomě, staly nekonečným prostorem, ve kterém si mohu určit způsob, jakým vyjádřím sám sebe. Dostal se mi do rukou návod, jak se stát architektem své řeči, a poprvé ve svém životě jsem si uvědomil, že ze své vlastní řeči mohu vytvořit skutečné spojovací mosty mezi svým vnitřním světem a vnějším světem, a že si tyto mosty mohu navíc vystavět podle toho, do kterého vnějšího světa chci nebo potřebuji tu či onu část svého vnitřního světa pustit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Batěk, advokát
absolvent kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Kurz English Rhetoric byl pro mne jedinečným zážitkem. Vedle procvičení angličtiny, které se dá očekávat, byl kurz i jedinečnou cestou sebepoznání v kombinaci s rétorikou a vystupováním.

Karel Wichterle na každé lekci vytvořil perfektní atmosféru a prostředí tak, aby každý účastník dokázal vydat ze sebe to nejlepší. Díky způsobu, jakým kurz vedl, jsem poznal nový úhel pohledu na komunikaci, který mohu rozvíjet ve svém profesním i osobním životě.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karel Frankl, projektový koordinátor a překladatel
absolvent kurzu English Rhetoric

Díky kurzu Rétorika I u Jany Vlčkové jsem pochopil, kudy vede cesta k sebevědomému vystupování před lidmi. Ať už například při uvádění koncertů či při přednášení prezentací, které mě čekají několikrát do roka. Díky procvičování mě během kurzu zaujala rétorika jako disciplína, která pomůže odbourat trému a obavy při předstupování před lidi. Protože témata pro cvičení přednesu byla volena náhodně, ale zajímavě, procvičil jsem si také paměť a probudil v sobě více fantazie. Neméně zajímavé pak bylo i nahrávání vlastních projevů, které pomohlo vychytat chyby v projevu a nebát se slyšet vlastní hlas.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jan Stuchl, Programátor
absolvent kurzu Rétorika I.

Pro kurz Herecké minimum u Mgr. Ivany Pernicové je charakteristické "tělesné zakoušení", což mě přivedlo k reflexi například toho, co dělám špatně a že nejsem slyšet. Také jsem nahlédla své mluvní zlozvyky. Zjistila jsem, že správné dýchání bránicí a "ozvučení" při výdechu teprve dodá hlasu zvuk atd. Při citlivém a zkušeném vedení paní Pernicové jsme zakusili silné momenty v reakcích na své kolegy - kurzisty, a v důvěře a otevřenosti jsme objevovali a zpřesňovali nejen projevování emocí skrze tělo, ale i hlas. V lekci s maskami jsem zjistila, že nemůžete použít mimiku obličeje, a proto veškeré sdělení musíte projevit skrze pohyb těla. Kurz byl pro mě velkým překvapením v objevování sebe sama.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Chroustová, malířka a prodavačka
absolventka kurzu Rétorika I.

“The English Rhetoric Course was an terrific experience for me. Besides practicing English, as one would expect, the course helped me to find out more about myself and improve my rhetoric and public performance. Karel Wichterle created a wonderful atmosphere and turned each session into a creative platform where all participants performed to their best. His teaching methods showed me completely new perspective on communication which helped me develop my skills in both my professional and personal life.”

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karl Frankl, project coordinator and translator
absolvent kurzu English Rhetoric

Dobří řečníci mne vždy fascinovali. Je veliká škoda, že se rétorice nevěnuje větší pozornost, na rozdíl od jiných předmětů, již na základních školách. Ne každý z nás třeba denně zpívá, ale mluvíme všichni. Teď jsem se konečně i já, rozhodl posunout svůj mluvený projev o nějakou tu úroveň výše. A musím říci, že po absolvování základního kurzu Rétorika I vedeného paní Renatou Bulvovou, jsem přímo nadšený a to hned z několika důvodů. Prvním byla možnost teoretické znalosti hned vyzkoušet v praxi, přímo v kurzu. Ať se nám to líbí nebo ne, až praxe nás dokáže někam skutečně posunout. Také jsem potkal neuvěřitelnou partu lidí, kteří spolu s paní lektorkou vytvořili vždy báječné prostředí, ze kterého jsem pokaždé odcházel nejen s novými zkušenostmi, ale i s úsměvem. Důkazem mé spokojenosti budiž i to, že jsem se rozhodl pro další dva navazující kurzy. Vřele doporučuji všem.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Martin Rabík, absolvent rétoirky I., rétoriky II. a dialogického jednání, pracuje v oblast firemních financí

Daruj kurz

Více informací

Kniha

Získejte informace o připravované Knize o řeči

Více informací