Firemní kurzy

Firemní kurzy na míru

Schopní zaměstnanci vytvářejí úspěšnou firmu. Úspěšná firma vytváří schopné zaměstnance. Každý zaměstnanec reprezentuje vaši společnost navenek. Úspěch společnosti závisí na tom, jak jsou vaši zaměstnanci schopní přesvědčit vaše klienty o kvalitách vaší firmy. Škola rétoriky naučí  zaměstnance lépe prezentovat vaší firmu, produkty či služby, zvýší jejich sebevědomí a tím přispěje k vašemu růstu.

Proč se firmy přihlásili na naše kurzy

„Chceme, aby každý náš zaměstnanec byl schopen poutavě představit naši firmu.“
„Naši obchodníci přicházejí denně do styku s našimi zákazníky. Musí působit sebevědomě a umět naše produkty profesionálně prezentovat.“
„Potřebujeme, aby naše telefonní operátorky měly do telefonu příjemný hlas.“
„Naši manažeři často promlouvají na akcích pro zákazníky. Chceme, aby uměli zaujmout.“
„Chceme, aby kurz poukázal na naše nedostatky a ukázal možnosti, jak je v budoucnu individuálně odstraňovat.“
„Na katedře pravidelně přednášíme, pomohlo by nám tedy lépe pracovat s hlasem.“

Co učíme

 • projevy autority a přirozené dominance v řečovém projevu
 • správné dýchání, dechová opora, tvorba hlasu, přesná artikulace
 • ovládnutí prostoru
 • koordinace verbálního a nonverbálního projevu, důsledky nesrovnalostí
  ukotvení v prostoru
 • nejistota a nervozita v řečovém projevu, jejich projevy, nácvik jejich odstranění
 • stylistické rozlišení a výběr jazykových prostředků
 • typy publika
 • předcházení, identifikace, zvládání a řešení možných konfliktních situací pracovní komunikace
 • nácvik modelových situací
 • modulace a intonace, frázování a logické členění vět.

Dále se soustředíme na:

 • psychosomatiku mluveného projevu (dech, hlas, artikulace, dynamika, intonace, frázování)
 • výstavbu mluveného projevu a jeho provedení
 • prezentaci po stránce verbální a neverbální
 • získání a udržení pozornosti posluchačů, trému a její zvládání

Forma zakázkových kurzů

Nabízíme 5 základních typů kurzů. Přesto je každý kurz postaven na míru konkrétním potřebám.

 • 4 hodinový seminář Rétorika v kostce
 • Jednodenní seminář Rétorika - iniciace k řeči (6 hodin)
 • Dvoudenní seminář Rétorika a prezentace (12 hodin, lze rozdělit na více dní po 3 či 4 hodinách)
 • Dvoudenní seminář Hlas vůle, hlas autenticity
 • Dvoudenní seminář Rétorika v angličtině / English Rhetoric

Lektoři kurzů:

Bc. Renata Bulvová, PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.,Karel Wichterle, M.A.

Cena

Kalkulace ceny je individuální a záleží na konkrétních potřebách klienta.

Objednání a konzultace

 

Rádi přispějeme k vašemu úspěchu. S poptávkou se obracejte na vedoucí Školy rétoriky, Renatu Bulvovou, tel: 607 233 880, bulvova@skolaretoriky.cz,nebo využijte níže uvedený formulář. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Klienti zakázkových kurzů

 • Česká pojišťovna, a.s. (Rétorika a prezentace)
 • CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Rétorika a prezentace)
 • Komerční banka, a.s. (Práce s hlasem)
 • VFN Praha (Rétorika a prezentace)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Rétorika a prezentace)
 • Raiffeisenbank a.s. (Rétorika a prezentace)
 • Dobrý web, s.r.o. (Iniciace k řeči)
 • SYMBIO Digital, s.r.o. (Iniciace k řeči)
 • VŠCHT v Praze (Mediální trénink určený začínajícím vědkyním)
 • Scio škola - základní škola s.r.o (Kurz osobnostní rétoriky)

A další: např.
ČVUT-FEL Praha pro VŠ pracovníky (rétorika a prezentace), Trenkwalder a.s. (Rétorika a prezentace), DDM hl.m. Prahy Klamovka (Řečnické umění pro studenty), Team.cz, s.r.o. (Rétorika a prezentace), Gymnázium Karla Čapka Dobříš (Rétorika a prezentace pro studenty), Czech Efficient Learning Node, o.s. (Rétorika a prezentace), OKIN EDUCA, s.r.o. (Rétorika a prezentace), Syconix, a.s. (Rétorika a prezentace), Půlnebí o.s., projekt Hlasohled (práce s hlasem)Gradua-CEGOS, s.r.o. (Rétorika a prezentace), Nadace Brücke/Most (Rétorika), Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje o.p.s. (Rétorika a prezentace), Gymnázium Na vítězné pláni (Rétorika pro studenty), MŠ speciální a SPC „Dítě“ (Práce s hlasem pro učitele), J.K.R. spol. s r.o. (Rétorika a prezentace), La Strada Česká republika, o.p.s. (Rétorika a prezentace), management Divadla Archa Praha (rétorika a prezentace), atd.

Reference

Jednu dobu jsem dojížděl na Vaše lekce z Moravy. Dnes to bude tuším rok, co jsem přijel naposledy a chtěl jsem Vám dodatečně poděkovat, protože dosažené výsledky, které na sobě po pouhých šesti lekcích teď s ročním odstupem hodnotím, mi připadají až neuvěřitelné.

Dokonce i když jsem na nějaký čas musel přestat s tréninkem hlasu (spolubydlící by to rušilo), ukázalo se, že zlepšení je už trvalého charakteru a výpadek v procvičování nebude znamenat propad zpět na stejně bídnou úroveň mluvení jako předtím. To denní osmihodinové dojíždění zkrátka jednoznačně stálo za to, a vynaložit peníze na kurz bylo vynikající rozhodnutí, které mi odstranilo mnohaleté trápení s mými hlasovými nedostatky. Přeji Vám mnoho dalších spokojených klientů a děkuji za práci, kterou jste pro mě odvedla.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Radek Jakubík, student VŠE
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Původně jsem si myslela, že herectví spolu s dialogickým jednáním u Renaty Bulvové bude jen zajímavá herecká zkušenost. Po překonání počátečního vnitřního zmatku z této formy práce jsem ale sledovala, jak tato technika postupně prorůstá můj profesní život.

Zbavila mě trémy, pomohla mi zvládnout prostor a ponořit se beze strachu do výkonu před publikem. Jako přidanou hodnotu kurzu uvádím Renatiny rozcvičky, které pomohou usadit dýchání a hlas, procvičí správnou mluvu, nacházejí cestu ke zklidnění. Renata je pedagog, který studenta nenásilnou formou navede na tvořivou cestu k cíli.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Rychterová, zpěvačka

Renatě patří můj obrovský dík za to, že mne svým přístupem, cvičeními a technikami přivedla k tomu, že jsem si uvědomil vlastní ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta zafixovávaných a zbytnělých formách mé řeči.

Má řeč, má vlastní slova, hlas, jeho zvuk a intonace, se pro mne podruhé v životě, tentokrát však vědomě, staly nekonečným prostorem, ve kterém si mohu určit způsob, jakým vyjádřím sám sebe. Dostal se mi do rukou návod, jak se stát architektem své řeči, a poprvé ve svém životě jsem si uvědomil, že ze své vlastní řeči mohu vytvořit skutečné spojovací mosty mezi svým vnitřním světem a vnějším světem, a že si tyto mosty mohu navíc vystavět podle toho, do kterého vnějšího světa chci nebo potřebuji tu či onu část svého vnitřního světa pustit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Batěk, advokát
absolvent kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Kurz English Rhetoric byl pro mne jedinečným zážitkem. Vedle procvičení angličtiny, které se dá očekávat, byl kurz i jedinečnou cestou sebepoznání v kombinaci s rétorikou a vystupováním.

Karel Wichterle na každé lekci vytvořil perfektní atmosféru a prostředí tak, aby každý účastník dokázal vydat ze sebe to nejlepší. Díky způsobu, jakým kurz vedl, jsem poznal nový úhel pohledu na komunikaci, který mohu rozvíjet ve svém profesním i osobním životě.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karel Frankl, projektový koordinátor a překladatel
absolvent kurzu English Rhetoric

Díky kurzu Rétorika I u Jany Vlčkové jsem pochopil, kudy vede cesta k sebevědomému vystupování před lidmi. Ať už například při uvádění koncertů či při přednášení prezentací, které mě čekají několikrát do roka. Díky procvičování mě během kurzu zaujala rétorika jako disciplína, která pomůže odbourat trému a obavy při předstupování před lidi. Protože témata pro cvičení přednesu byla volena náhodně, ale zajímavě, procvičil jsem si také paměť a probudil v sobě více fantazie. Neméně zajímavé pak bylo i nahrávání vlastních projevů, které pomohlo vychytat chyby v projevu a nebát se slyšet vlastní hlas.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jan Stuchl, Programátor
absolvent kurzu Rétorika I.

Pro kurz Herecké minimum u Mgr. Ivany Pernicové je charakteristické "tělesné zakoušení", což mě přivedlo k reflexi například toho, co dělám špatně a že nejsem slyšet. Také jsem nahlédla své mluvní zlozvyky. Zjistila jsem, že správné dýchání bránicí a "ozvučení" při výdechu teprve dodá hlasu zvuk atd. Při citlivém a zkušeném vedení paní Pernicové jsme zakusili silné momenty v reakcích na své kolegy - kurzisty, a v důvěře a otevřenosti jsme objevovali a zpřesňovali nejen projevování emocí skrze tělo, ale i hlas. V lekci s maskami jsem zjistila, že nemůžete použít mimiku obličeje, a proto veškeré sdělení musíte projevit skrze pohyb těla. Kurz byl pro mě velkým překvapením v objevování sebe sama.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Chroustová, malířka a prodavačka
absolventka kurzu Rétorika I.

“The English Rhetoric Course was an terrific experience for me. Besides practicing English, as one would expect, the course helped me to find out more about myself and improve my rhetoric and public performance. Karel Wichterle created a wonderful atmosphere and turned each session into a creative platform where all participants performed to their best. His teaching methods showed me completely new perspective on communication which helped me develop my skills in both my professional and personal life.”

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karl Frankl, project coordinator and translator
absolvent kurzu English Rhetoric

Dobří řečníci mne vždy fascinovali. Je veliká škoda, že se rétorice nevěnuje větší pozornost, na rozdíl od jiných předmětů, již na základních školách. Ne každý z nás třeba denně zpívá, ale mluvíme všichni. Teď jsem se konečně i já, rozhodl posunout svůj mluvený projev o nějakou tu úroveň výše. A musím říci, že po absolvování základního kurzu Rétorika I vedeného paní Renatou Bulvovou, jsem přímo nadšený a to hned z několika důvodů. Prvním byla možnost teoretické znalosti hned vyzkoušet v praxi, přímo v kurzu. Ať se nám to líbí nebo ne, až praxe nás dokáže někam skutečně posunout. Také jsem potkal neuvěřitelnou partu lidí, kteří spolu s paní lektorkou vytvořili vždy báječné prostředí, ze kterého jsem pokaždé odcházel nejen s novými zkušenostmi, ale i s úsměvem. Důkazem mé spokojenosti budiž i to, že jsem se rozhodl pro další dva navazující kurzy. Vřele doporučuji všem.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Martin Rabík, absolvent rétoirky I., rétoriky II. a dialogického jednání, pracuje v oblast firemních financí

Daruj kurz

Více informací

Kniha

Získejte informace o připravované Knize o řeči

Více informací