Kniha

Kniha o řeči

Pro všechny zájemce o řeč a o seberozvoj v této oblasti, připravuji knihu pojednávající o řeči. Mám dlouhodobé zkušenosti s prací s klienty, se kterými se s vámi chci podělit a doufám, že vám budou přínosem na vaší cestě k osobnímu růstu a objevování svého potenciálu.  V roce 2005 jsem otevřela vlastní „institut“ – Školu rétoriky, ve které nabízím zájemcům aktivní spolupráci na objevování své řeči. Za tu dobu jí prošlo přes 2 300 klientů a já bych se tímto ráda s vámi podělila o některé poznatky, které řeč ovlivňují, a které způsobují, že se jako lidé těžko i domlouváme. Zároveň bych tím ráda upozornila na její hlavní nedostatky, ale taky na způsob, jak s řečí, tedy se sebou pracovat.

Renata Bulvová,
zakladatelka Školy rétoriky

Ukázky z knihy si můžete přečíst níže.

Jakmile bude kniha v prodeji, budeme vás zde informovat, popřípadě vyjádřete svůj zájem o knihu přes kontaktní formulář.

Úryvky z připravované knihy o rétorice

 

Řeč bez tečky

Mohli bychom bez nadsázky říct, že umění mluvit je umění dělat tečky. Říkáme, že člověk, který neuzavírá věty do tečky, má tendenci mluvit do epické šíře. Možná máte ve svém okolí známého, který mluví tímto stylem. Začne mluvit o tom, co dělal o víkendu v Krkonoších, aby se dostal na Šumavu, a tam si chce rozvzpomenout na jméno toho hostinského, jako by na tom, jak se jmenuje, záleželo nejvíc. Řeč bez tečky je monotónní a uspává. Zajímavé je, že tento druh řeči je velmi rozšířený. Vzhledem k tomu, že se takto vedené řeči vystavujeme denně, roste povědomí o tom, že je to norma a má se tak zřejmě mluvit.

Většina lidí si neuvědomuje, že mluví monotónním hlasem a „uzavírá“ větu tím, že hlas zvedne nahoru. My posluchači slyšíme jednu dlouhatanánskou větu, jejíž obsah nám uniká, stejně jako když nám učitel píše pravou rukou větu na tabuli a levou rukou to, co napsal, zase maže.

Mluvení bez tečky souvisí s tím, jak v řeči dýcháme. Dýcháme žel většinou jen horní částí, plícemi. Neuvědomuje si, že s tím souvisí i to, jak myslíme. Dýcháme povrchně, myslíme povrchně. Jak dýchat jinak je proces, kterému se postupně učíme. Je to oblast, kterou nezměníme vůlí, ale postupným začleňováním – zkoušením – trénováním jiného způsobu dýchání do našich životů. Jiným způsobem dýchání myslíme dýcháním do jediného nádechového svalu, který máme v těle proto uzpůsobený. Je to bránice.

Bránice

Bránici si můžete představit v těle jako řečnický pultík. Je umístěna pod plícemi. Odděluje plíce a vše, co je pod ní. V současné době se nedostatečné nadechování do bránice projevuje hlavně v držení páteře. Bolesti zad jsou toho důkazem. Abychom se bolesti zbavili, a mluvím k těm, kteří ji řeší cvičením, nestačí cvičit jen zádové a břišní svaly, ale i bránici. Bránice v nádechové poloze zasahuje až do křížové oblasti. Potřebuji vyvolat větší poptávku po tomto jediném nádechovém svalu v těle, a to můžu udělat jediným způsobem - budu vědět jak stát, sedět či dělat jiné pohyby tak, aby se mohla bránice projevit.

 

Jak při mluvení stát

Stojím s nohama ve vzdálenosti svých ramen. Opírám se o celou plochu chodidel, nestojím jen na patách nebo jen na špičkách. Nohy se tím pádem mírně pokrčí. Stojím s pocitem, jako by mě někdo tahal ne za uši, ale za ušima. Proč ale vůbec takto stát?

Běžně při mluvení nevydržíme správně stát. Je nám obtížné dobře sedět, správně chodit, běžet. Těžko se nám v tom řádu náhle bydlí, navíc v něm dlouho nevydržíme, případně jen po dobu tréninku, a pak se zase „zbortíme“ do svého pohodlí.

V rétorice je postoj stejně důležitý jako postoj pro sportovce, který se připravuje na výkon nebo baletka k tanci. Mít postoj k řeči, umět s k řeci postavit. Řečnické umění je, jak řekl Platón, „kouzelné vedení duše“. Kladl důraz na odpovědnost řečníka a na jeho morálku. Já v rétorice kladu důraz na charakter – na jeho zdravá záda, tedy na to, jak při mluvení stát, sedět, chodit, ale klidně i ležet.

 

Jak při mluvení dýchat do bránice

Při nadechování do bránice si představuji, jako bych v sobě roztahovala deštník. Líbí se mi představa mluvení do deštníku, kdy slova jsou jak kapky, které se od něj odráží. Bránici nahmatám pod posledními čtyřmi žebry. Přesně těmi žebry, které vysoce postaveným ženám - šlechtičnám v době korzetů odoperovávali, aby naplňovaly ideál krásy. Ideální pas musel být úzký jako hrdlo. Fascinuje mě představa, jak tyto ženy omdlévaly pokaždé, když sálem proběhl nějaký hlodavec. Domnívám se, že to byl celkem běžný úkaz ve středověké Evropě, která ještě neznala pojem hygiena. Tyto dámy omdlévaly a musely je probírat přiložením čpavku k nosu. Pokud dýcháme jen do hrudníku, nemůžeme se divit, že nejsme po psychické stránce kdovíjak stabilní. S tím počítají i ordinace psychiatrů a farmaceutický průmysl.

Pokud jste se chytli za poslední čtyři žebra, sevřete je všemi prsty, a palce si dejte na záda. Prudce vydechněte, co nejvíce, žebra prsty svírejte, až vás to bude bolet. Vytvořte si takový pomyslný korzet. Pak se začněte do prstů nadechovat. Sledujte, kam až se vám sval roztahuje. Pouze do stran? Nebo jen dopředu? Dozadu? Není to tak, že se vám roztahuje do všech světových stran?

Až si uvědomíte nádech do celého prostoru bránice, sledujte, jak vydechujete. Potřebujeme, aby výdech nebyl rychlý, ani zadržovaný, ale pomalejší a plynulý, delší než nádech. Jak to udělat? Představte si například, že rozřezáváte pilkou polínko uprostřed jeho délky,nebo že trháte v půli plátno. Přitom ostrým sykotem vydechujte. Syčte jako hadi. To slouží k tomu, abyste nevydechovali buď příliš potichu, nebo příliš silně. Kdo si ubírá, aby vydržel déle, paradoxně si tím ubírá energii. Není nikde psáno, že když se budu šetřit, že na tom budu lépe a déle vydržím. Najít tu správnou intenzitu vydechování znamená najít i optimální „rampu“, na které se mi bude dobře mluvit. Proto si představujte řezání pilkou nebo trhání látky nebo si vymyslete vlastní obraz, který vám ukáže intenzitu, se kterou je potřeba vydechovat.

K jednomu nádechu by řečník měl mít bránici schopnou vydechovat 24 výdechových jednotek/vteřin, aniž by na konci výdechu zmodral nebo zrudnul. Operní zpěvák, aby přezpíval Národní divadlo bez mikrofonu, potřebuje mít jednou tolik výdechových jednotek, tedy 48 vteřin.


Hlasová hygiena

Vzpomínám na jednoho pana profesora na vysoké škole, který už po deseti minutách mluvení nemohl téměř mluvit, a to měl před sebou ještě dalších šest hodin učení. Přišel ke mně s tím, že by se potřeboval naučit pracovat s hlasem. V jeho případě se práce s hlasem rovnala zázraku. Tento pán si totiž hlasivky ničil tím, že každý den si před učením uvařil horký kotel černého čaje. Vymačkal do něj několik citronů a zahustil medem. Řekli jsme si něco o hygieně hlasu, o tom, co hlasivkám škodí.


Hlasivky jsou celkem křehký aparát. Občas si kladu otázku, proč zrovna ony, když jsou našim denním nástrojem k mluvení. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných svalů nemají žádné větší krytí, třeba kůži. Jsou holé jako ptáčata achrání je snad jen krční mandle. Jejich přirozené prostředí je vlhkost a teplota těla +- 36,2 C. Když mluvíme, hlasivky se vysušují. Profesionálové mají po ruce sklenici s obyčejnou vodou. Ta je na to nejlepší. Pokud nemáme vodu, jak říkají Číňané, stačí spolknout slinu.

Které nápoje hlasivky extrémně vysušují, už asi tušíte. Na prvním místě je to právě tein, který je obsažen jak v černém, tak v zeleném čaji. Z dalších nápojů se jedná o kávu. Protože mám ráda kávu, všimla jsem si, že k tomu, abych mohla mluvit a po deseti minutách neřešila tzv. knedlík v krku, postačí dát si kávu hodinu před učením. Pokud to nedokážete, dejte si ji raději až poté, co domluvíte. Stejně jako alkohol nebo cigaretu. Chytrolínové, kteří stažená mluvidla uvolňují alkoholem nebo nikotinem, si neuvědomují, jak tím svůj projev poznamenají. Alkohol sice uvolní, ale taky nás částečně zbaví vědomí. Je mnohem těžší udržet myšlenku, vzpomenout si na to, co jsme chtěli říct. Navíc, v krku máme vyprahlo jak na Sahaře. Kupodivu, hlas vysušuje i tak oblíbený nápoj, jakým je máta. Pozor - máta je i např. v mentolových bonbonech či žvýkačkách.


Řečník by neměl pít příliš studené nebo naopak horké nápoje. Hlasivky jinak zrudnou, překrví se a my takový náhlý útok na ně ihned pocítíme. Abychom situaci vylepšili, začneme si odkašlávat. Jedná se o tzv. forzírování, kdy se hlasivky odírají o sebe. Operní pěvci si proto ani po ránu neodkašlávají. Pokud je to možné, vyhýbají se prostředí, kde je klimatizace, v období chřipek radějí nechodí příliš mezi lidi, krk mají zahalený, a pokud je venku mráz, jsou doma.

 

Příklady artikulačních cviků


Rozpohybovat svalstvo jde jakýmkoliv říkadlem či jazykolamem. Jejich síla je v pomalosti. Říct rychle Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora není žádné vítězství.

Zkuste to ale pomalu, zkuste vyslovit každé písmeno. Je to stejné jako v hudbě, nejdříve se učíte zahrát každou notu zvlášť a teprve pak je můžete spojit, zahrát v legato. Moc hezky to říká Stanislavskij, divadelní režisér z předminulého století. Přirovnává samohlásky k řece a souhlásky k jejím břehům, špatnou artikulací se stává z řeči bláto.

Na rozvičení je dobrý například jazykolam DRBU VRBU. Pro trénink doporučuji zapojit ruce. Myslím, že rapeři moc dobře ví, proč používají ruce způsobem, jako když z rukávů vyklepávají vosu. Zkuste si to, s každou slabikou škubnout rukou, jako kdyby vás vosa uvězněná v rukávu chtěla už už štípnout a vy jste ji chtěli co nejrychleji vyklepnout. Snažte se však i nadále ukazovat zuby a mluvit pomalu a teprve potom postupně zrychlovat. DR-bu vr-bu jsou dvě kouzelná slovíčka, jejichž intelektuální hodnota není žádná, což platí i u všech dalších artikulačních cvičení. Podstatné je, že jsou obtížně vyslovitelná. Toto cvičení vám ukáže, jak na tom s mluvidly jste. V jednom momentě se vám pusa může doslova zamotat. Je to signál k tomu se zastavit, a vrátit se opět na začátek, k pomalé mluvě. Tímto způsobem se krásně rozmluvíte.

 

Konsonanty

Konsonanty myslíme souhlásky a  v ledabylé výslovnosti způsobí řadu problémů. Nejvýstižněji  to řekl K.S. Stanislavskij, ruský réžisér a pedagog. Přirovnává samohlásky k řece a souhlásky k jejím břehům. Špatnou artikulací pak vzniká z řeči bláto. V následujících artikulačních cvičení se pak soustředíme zvláště na konsonanty na konci slov.  Jinak zkrátka bude působit  človek, který přijde do místnosti a řekne:Dobrý de_. Musí_ mluvi_ s pane_ Marke_, než ten, který vysloví Dobrý deN. MusímM mluviT s paneM MarkeM.

Koncovku v tréninku vyslovojume způsobem jako kdyby nám měla ukápnout ze rtů.

Ka -M te - N de – N, ta – M te - N de - N.

Bi-M ba-M

Pin-K pon- K.

HiP. HoP.

PaN KaplaN v kaplI plakaL.

NáS nejvíC sžírÁ žárlivosT.

PruT pluL po proudu.

Nezapomeňte, že předložka se v češtině vyslovuje vždy s důrazem a dohromady s následujícím slovem).

 

Jak na okno

Strach je při projevu vždy přítomen. Strachy jsou různé a pokaždé mají jinou povahu. Jeden z nich může být ten, kdy se bojíme, že nám vypadne důležité slovíčko, nevzpomeneme na to a to jméno. Posluchač není a priori nastaven tak, aby se vám smál za to, že nevíte, co říct. Fandí vám a daleko více ocení, když vidí, že se snažíte rozvzpomenout. Když máme něco na jazyku, nechybí moc, jen to vyslovit,všimněte si, že prsty třeme o sebe jako bychom něco solili. Při veřejném projevu nemusíme přímo solit, ale zanecháváme lokty nahoře. Dáváme tím šanci tělu, bránici, která si na slovo vzpomene, anebo slovo opíše. Nevzpomenout si na něco je lidské a přirozené. Dokud držíte lokty nahoře, má posluchač vaši pozornost a vy šanci si vzpomenout.Reference

Jednu dobu jsem dojížděl na Vaše lekce z Moravy. Dnes to bude tuším rok, co jsem přijel naposledy a chtěl jsem Vám dodatečně poděkovat, protože dosažené výsledky, které na sobě po pouhých šesti lekcích teď s ročním odstupem hodnotím, mi připadají až neuvěřitelné.

Dokonce i když jsem na nějaký čas musel přestat s tréninkem hlasu (spolubydlící by to rušilo), ukázalo se, že zlepšení je už trvalého charakteru a výpadek v procvičování nebude znamenat propad zpět na stejně bídnou úroveň mluvení jako předtím. To denní osmihodinové dojíždění zkrátka jednoznačně stálo za to, a vynaložit peníze na kurz bylo vynikající rozhodnutí, které mi odstranilo mnohaleté trápení s mými hlasovými nedostatky. Přeji Vám mnoho dalších spokojených klientů a děkuji za práci, kterou jste pro mě odvedla.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Radek Jakubík, student VŠE
absolvent kurzu Individuální kurz rétoriky

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Původně jsem si myslela, že herectví spolu s dialogickým jednáním u Renaty Bulvové bude jen zajímavá herecká zkušenost. Po překonání počátečního vnitřního zmatku z této formy práce jsem ale sledovala, jak tato technika postupně prorůstá můj profesní život.

Zbavila mě trémy, pomohla mi zvládnout prostor a ponořit se beze strachu do výkonu před publikem. Jako přidanou hodnotu kurzu uvádím Renatiny rozcvičky, které pomohou usadit dýchání a hlas, procvičí správnou mluvu, nacházejí cestu ke zklidnění. Renata je pedagog, který studenta nenásilnou formou navede na tvořivou cestu k cíli.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Rychterová, zpěvačka
absolventka kurzu Dialogické jednání I.

Renatě patří můj obrovský dík za to, že mne svým přístupem, cvičeními a technikami přivedla k tomu, že jsem si uvědomil vlastní ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta zafixovávaných a zbytnělých formách mé řeči.

Má řeč, má vlastní slova, hlas, jeho zvuk a intonace, se pro mne podruhé v životě, tentokrát však vědomě, staly nekonečným prostorem, ve kterém si mohu určit způsob, jakým vyjádřím sám sebe. Dostal se mi do rukou návod, jak se stát architektem své řeči, a poprvé ve svém životě jsem si uvědomil, že ze své vlastní řeči mohu vytvořit skutečné spojovací mosty mezi svým vnitřním světem a vnějším světem, a že si tyto mosty mohu navíc vystavět podle toho, do kterého vnějšího světa chci nebo potřebuji tu či onu část svého vnitřního světa pustit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Batěk, advokát
absolvent kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Kurz English Rhetoric byl pro mne jedinečným zážitkem. Vedle procvičení angličtiny, které se dá očekávat, byl kurz i jedinečnou cestou sebepoznání v kombinaci s rétorikou a vystupováním.

Karel Wichterle na každé lekci vytvořil perfektní atmosféru a prostředí tak, aby každý účastník dokázal vydat ze sebe to nejlepší. Díky způsobu, jakým kurz vedl, jsem poznal nový úhel pohledu na komunikaci, který mohu rozvíjet ve svém profesním i osobním životě.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karel Frankl, projektový koordinátor a překladatel
absolvent kurzu English Rhetoric

Díky kurzu Rétorika I u Jany Vlčkové jsem pochopil, kudy vede cesta k sebevědomému vystupování před lidmi. Ať už například při uvádění koncertů či při přednášení prezentací, které mě čekají několikrát do roka. Díky procvičování mě během kurzu zaujala rétorika jako disciplína, která pomůže odbourat trému a obavy při předstupování před lidi. Protože témata pro cvičení přednesu byla volena náhodně, ale zajímavě, procvičil jsem si také paměť a probudil v sobě více fantazie. Neméně zajímavé pak bylo i nahrávání vlastních projevů, které pomohlo vychytat chyby v projevu a nebát se slyšet vlastní hlas.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jan Stuchl, Programátor
absolvent kurzu Rétorika I.

Pro Herecký kurz  u Mgr. Ivany Pernicové je charakteristické "tělesné zakoušení", což mě přivedlo k reflexi například toho, co dělám špatně a že nejsem slyšet. Také jsem nahlédla své mluvní zlozvyky. Zjistila jsem, že správné dýchání bránicí a "ozvučení" při výdechu teprve dodá hlasu zvuk atd. Při citlivém a zkušeném vedení paní Pernicové jsme zakusili silné momenty v reakcích na své kolegy - kurzisty, a v důvěře a otevřenosti jsme objevovali a zpřesňovali nejen projevování emocí skrze tělo, ale i hlas. V lekci s maskami jsem zjistila, že nemůžete použít mimiku obličeje, a proto veškeré sdělení musíte projevit skrze pohyb těla. Kurz byl pro mě velkým překvapením v objevování sebe sama.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Chroustová, malířka a prodavačka
absolventka kurzu Herecký kurz I.

“The English Rhetoric Course was an terrific experience for me. Besides practicing English, as one would expect, the course helped me to find out more about myself and improve my rhetoric and public performance. Karel Wichterle created a wonderful atmosphere and turned each session into a creative platform where all participants performed to their best. His teaching methods showed me completely new perspective on communication which helped me develop my skills in both my professional and personal life.”

Zobrazit více
Zobrazit méně
Karl Frankl, project coordinator and translator
absolvent kurzu English Rhetoric

Dobří řečníci mne vždy fascinovali. Je veliká škoda, že se rétorice nevěnuje větší pozornost, na rozdíl od jiných předmětů, již na základních školách. Ne každý z nás třeba denně zpívá, ale mluvíme všichni. Teď jsem se konečně i já, rozhodl posunout svůj mluvený projev o nějakou tu úroveň výše. A musím říci, že po absolvování základního kurzu Rétorika I vedeného paní Renatou Bulvovou, jsem přímo nadšený a to hned z několika důvodů. Prvním byla možnost teoretické znalosti hned vyzkoušet v praxi, přímo v kurzu. Ať se nám to líbí nebo ne, až praxe nás dokáže někam skutečně posunout. Také jsem potkal neuvěřitelnou partu lidí, kteří spolu s paní lektorkou vytvořili vždy báječné prostředí, ze kterého jsem pokaždé odcházel nejen s novými zkušenostmi, ale i s úsměvem. Důkazem mé spokojenosti budiž i to, že jsem se rozhodl pro další dva navazující kurzy. Vřele doporučuji všem.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Martin Rabík, pracuje v oblasti firemních financí, absolvent Rétoriky II. a Dialogického jednání
absolvent kurzu Rétorika I.

"Kurz byl skvělý! Bez ohledu na profesi, věk nebo charakterové vlastnosti se může každý zlepšit ve svém vyjadřování. To přesně jsem vypozoroval během tohoto kurzu rétoriky, díky němuž jsem si osvojil základní postupy projevu před skupinou lidí. Doporučuji každému, kdo chce byť jen trochu vylepšit svoje prezentační dovednosti."

 

Z dalších postřehů účastníků rétorika I.

Jiří: „Kurz se skvělou atmosférou, díky tomu jsme se nemuseli bát a o to víc jsme se naučili.“

Kamila: „Zásadu « Jedna věta, jedna myšlenka » bychom měli tesat do kamene.“

Lukáš: „Velikost skupiny akorát, dostalo se na nás a zároveň jsme se vzájemně inspirovali.“

Tomáš: „Napřed jsem se bál té interaktivity, ale bylo to přesně to, co jsem potřeboval.

Petra: „Zadávaná témata byla zdánlivě jednoduchá, přesto jsem musela vyvinout úsilí, abych se koncentrovala a sestavila strukturu, rámec a vystavěla logickou návaznost.“

Zobrazit více
Zobrazit méně
Milan Vlček, projektový manažer
absolvent kurzu Rétorika I.

Kurz byl pro mě výborným tréninkem zvládání trémy při mluvení před ostatními a skvělá příležitost vyzkoušet si nanečisto řešení různých nestandartních situací v diskuzi, např. kdy je diskutující hrubý, nemluví nebo ruší. Kurz je více jak z 90 % zaměřen prakticky, takže jsme si mohli procvičit náročné situace, kdy je třeba nemyslet na další otázku, ale vnímat odpovědi diskutujících a pružně reagovat.  Navíc lektorka je velmi pozitivní, takže na kurzu byla vždy prima atmostféra. 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Dana Zvěřinová, na volné noze
absolventka kurzu Umění debatovat a vést porady

Zajímavý kurz, ve kterém se účastníci seznámí s pravidly, jak moderovat veřejnou debatu či diskuzi. V práci často musím vést pracovní porady a začala jsem cítit, že bych to mohla nějak zlepšit a zefektivnit. Na kurz jsem narazila náhodou na internetu. Podobným školením jsem nikdy neprošla, věci, které jsme se učili a procvičovali, byly pro mě zcela nové. V celkem osmi lekcích si každý účastník vyzkoušel moderování debaty na předem dané téma. Lekce byly doplněny řadou rétorických cvičení. Překvapilo mě, co vše lze na mluvení cvičit a že i po několika málo lekcích se člověk opravdu něco naučí.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Helena Valentová, učitelka
absolventka kurzu Umění debatovat a vést porady

U Renaty jsem absolvoval mnoho kurzů. Kurzy rétoriky mne naučily mluvit a kurzy dialogického jednání mne naučily přestat se stydět a žít. – Není to ale zadarmo. Kurz nedává žádný konkrétní a kouzelný návod na život. Ten návod totiž dávno všichni známe. Jen jsme na něj tak trochu zapomněli. Kurz ve mně probudil proces ptaní se na otázku PROČ. – Proč dělám to, proč chci toto, proč si myslím to co si myslí a proč odmítám toto. Odpovědi jsou ukryty v našem těle (v našem fyzickém já) Dozvíme se je právě komunikací duše s tělem a ne vždy je příjemné si je uvědomit. Ty zásadní mají následně vliv na váš život. – Je to takové strhnutí náplasti (přes oči).

V kurzu jsem zažil nejtrapnější chvíle svého života. Obnažil jsem podstatu své lidskosti. Ostatní to ale udělali také a ty naše nejtrapnější chvíle jsme zažili všichni spolu v přátelském a kontrolovaném prostředí pod Renatiným dohledem. Od té doby vím, že nic trapnějšího již nezažiji a strach z onoho trapna ve skutečném světě prostě zmizel.  Je to jako ten tip jak se nejlépe naučit plavat. – Neplavec se hodí do vody. V tomto kurzu je to podobné, jen s tím rozdílem, že okolo nejsou žraloci, ale přátelští delfíní a na loďce poblíž je Renata v pozoru se záchranným kruhem a volá kopej, kopej.  

 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jára Ludvík, Content maker, IT konzultant
absolvent kurzu Dialogické jednání I.

Kurz Najděte svůj vlastní hlas mě v ničem nezklamal - poznala jsem základní hlasové techniky,  pracovala jsem na odbourávání stresu z veřejného projevu, vyzkoušela jsem si propojení hlasu a těla v pohybu, to vše v rámci 8 lekcí, vedených zkušenou profesionálkou Bc.Renatou Bulvovou. Díky velmi příjemné a přátelské atmosféře se pro mě kurz zároveň stal relaxační dvouhodinkou po náročném pracovním dni. Mohu doporučit všem, kteří se hravou formou rádi učí i relaxují.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Markéta Lošťáková, administrativní pracovnice (konkr. AP/AR)
absolventka kurzu Najděte svůj vlastní hlas

Renata je lektorka, kterou doporučuji každému, aby ji zkusil. Její styl vedení kurzu je vypilovaný k dokonalosti. Nejen, že je vždy přítomna pro studenty na sto procent, procítěně vnímá každého a ze srdce mu přeje úspěch a snaží se mu pomoci, Renata se umí do studenta dokonale vcítit, pochopit na jakém stupni vývoje se nachází a dát mu jednoduchou radu cílenou přesně pro něj. Právě to je to, co každý student potřebuje a může se tak posouvat kupředu. Já se díky pár cíleným radám posunul mílovými kroky.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Pavel Bambásek, podnikatel, absolvent kurzů Rétorika I, Rétorika II, Herecké minimum, Dialogické jednání
absolvent kurzu Najděte svůj vlastní hlas

Kurzy rétoriky s Renatou mě neuvěřitelně posunuly. A to jak v osobním životě, tak samozřejmě i v mé schopnosti umět se vyjádřit. V kurzu rétoriky pro pokročilé občas třeba nemáte úplně chuť vystoupit před ostatní s tématem, které jste si připravovali pár minut. Ale o to větší je to pro Vás výzva a o to větší radost pak máte, když se vše povede tak, jak jste si zhruba představovali. Navíc! Nejste v tom sami. Kolem vás je cca dalších 6-7 milých lidí, kteří mají podobné snahy posunout se v něčem dál. Snaží se stejně jako vy a můžou mít i podobné obavy. Dáváme si navzájem zpětné vazby, které nám pomáhají vychytat chyby a nebo naopak vyzdvihnout to, co nám jde a na co bychom v příštím projevu mohli dát důraz. To vše pod vedením lektorky Renaty. Má dokonalý smysl pro detail a pozorně zachytí vše během vašeho vystoupení (ať už se to týká hlasu, gest nebo struktury projevu) a poskytne skvělou podporu a postřehy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Adam Mičinec, sportovní lektor, absolvent kurzu rétorika I., rétorika IIa
absolvent kurzu Rétorika IIb

Daruj kurz

Více informací

Kniha

Získejte informace o připravované Knize o řeči

Více informací