Rétorika pro studenty

Kapacita kurzu:

10 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 3 380 Kč s DPH

Rétorika pro studenty je základní kurz rétoriky určený studentům od 16 do 26 let. Naučíte se kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Naučíte se mluvit tak, že vám vydrží dech, bude vám rozumět, váš projev bude poutavý a prostý výplňkových slovíček. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.

Proč k nám studenti začali chodit na kurzy Rétoriky pro studenty

„Ve škole často prezentujeme, proto se chci naučit správnou techniku.“
„Chci umět pohotově reagovat na dotazy učitele?
„Chci umět prezentovat své myšlenky tak, aby je ostatní sledovali a porozuměli jim.“
„Potřebuju se zbavit strachu mluvit před lidmi.“
„Při prezentacích chci působit sebejistěji.“
„Chci se naučit mluvit gramaticky správně.“

Co se naučíme

  • Dýchat při mluvení a pracovat s hlasem
  • Artikulovat, aby nám bylo rozumět
  • Neverbálně se projevovat, uvědomit si, jak působí řeč těla
  • Kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat
  • Správně stavět prezentaci
  • Jak mluvit spatra
  • Pravidla výslovnosti (ortoepie)
  • Jak pracovat s trémou
  • Rozpoznat nejčastější chyby a jak se jim vyhnout
  • Stylizovat mluvený text

Průběh lekcí

Větší podíl vyučovacích lekcí je věnován nácviku praktických dovedností a analýze krátkých řečnických vystoupení účastníků na základě probíraného tématu (dech - artikulace - posazení hlasu - intonace, frázování - ortoepie - nonverbální prvky projevu).

Certifikát

Účastníci kurzu získají na závěr certifikát o absolvování.

 

Galerie

   

 

Začátek kurzu: 4. 11. 2024
Konec kurzu: 16. 12. 2024
Den konání lekcí: Pondělí
Čas konání lekcí: 16.30 - 17.50
Počet lekcí / hodin: 7/10
Kapacita kurzu: 5 - 10 studentů volno
Místo konání: Klimentská 50, Praha 1
Cena: 3 380 Kč s DPH

Lektor kurzu

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ve svých hodinách se zaměřuji na přesné a jasné vyjádření myšlenek a na výběr takových jazykových prostředků, které podporují dosažení komunikačního cíle mluveného projevu. Postupuji od technických prostředků produkce řeči, jako je dech, tvorba hlasu, artikulace, přes přesnou výslovnost a komunikačně nevadnou větnou stavbu k soudržně vystavěným projevům, které pomocí jazykových i mimojazykových prostředků míří k dosažení předem jasného komunikačního účinku.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - francouzština. Od ukončení studií působím na vysokých školách, v médiích (ČT - redakce sportovního zpravodajství, NOVA) i jinde (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Moderátorská škola D3) jako odborník na techniku a kulturu řečového projevu.

Ve Škole rétoriky vyučuji od roku 2012 a to vždy v pondělí.

 

Reference

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací