Rétorika I.

Kapacita kurzu:

12 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 6 680 Kč s DPH

Kurz rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte mluvit poutavě, zvládat trému a své prezentační a komunikační dovednosti posunete na novou, vyšší úroveň. Osvojíte si správné dýchání, pravidla výslovnosti a posazení hlasu. Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete. Osvojíte si znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování "rétor-posluchač".

Proč k nám lidé začali chodit na kurzy Rétoriky

„Chci umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby mě ostatní s napětím sledovali.“
„Po mateřské se potřebuji rozmluvit.“
„Chci se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti.“
„Při prezentacích působím velmi nejistě. Chci být sebevědomější.“
„Na poradách mě téměř nikdo neposlouchá. Chci to změnit.“
„Při projevu působím škrobeně. Chci mluvit uvolněně, spontánněji."
"Chtěl bych se naučit myslet a mluvit zároveň."
"Chtěla bych být schopna číst před lidmi."

 

Co se naučíme

  • Uvolnění dechu, vědomé dýchání
  • Otevření a zaměření hlasu, intenzita hlasového projevu
  • Artikulace, správná výslovnost
  • Uvolnění tělových a řečových dispozic - uvědomění si řeči těla a práce s ní
  • Dynamika mluveného projevu (frázování, intonace)
  • Připravit si prezentaci na dané téma a dovést ji  k přesvědčivému předvedení před diváky
  • mluvení spatra
  • Pravidla mluveného slova, práce s textem

 Průběh lekcí

Každá lekce akcentuje jedno téma z oblasti psychosomatických dovedností mluveného projevu. Lekce jsou vedeny interaktivně. Začínáme výkladem dané látky, po němž následuje praktická část zaměřená na zvládnutí jednotlivých technik.  Končíme řečnickými cvičeními v souvislosti s probranou látkou a technikami.

 

Certifikát

Účastníci kurzu získají na závěr certifikát o absolvování.

Galerie

Začátek kurzu: 11. 9. 2024
Konec kurzu: 23. 10. 2024
Den konání lekcí: Středa
Čas konání lekcí: 19.00 - 21.00
Počet lekcí / hodin: 7/14
Kapacita kurzu: 5 - 12 studentů volno
Místo konání: Zlatnická 8, Praha 1
Cena: 6 680 Kč s DPH

Lektor kurzu

Bc. Renata Bulvová

Školu rétoriky jsem založila v roce 2005 s přesvědčením, že každý máme dar řeči, ale jde o to, jak s ním zacházíme. Především v oblasti psychosomatiky mluveného projevu existuje řada bloků a stereotypů, které nám brání efektivně prezentovat a vést zdravou debatu. Určit správnou „diagnózu“ není leckdy jednoduché, ale ještě jsem se nesetkala s člověkem, který by se po určitém tréninku nenaučil správnou techniku „jak na sebe“ a nezačal (jak o sobě napsal jeden z absolventů) používat svůj vlastní „ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta fixovaných a zbytnělých formách řeči“. Učí na Praze 1 v pondělí  a ve středu. Ve středu vždy kurzy rétorika I.

Absolvovala jsem DAMU katedru herectví, autorské tvorby a pedagogiky u prof. Ivana Vyskočila. Zajímám se také o poezii, píši básně a organizuji literární setkání. Mimo jiné jsem jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také jsem stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.

 

Reference

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Renata Bulvová, zakladatelka školy rétoirky a moje skvělá koučka na mluvený projev vydala naprosto úžasnou knížku, která chyběla na českém trhu. U Renaty jsem absolvoval během posledních několika let všechny kurzy. Před kurzy jsem si myslel, že mluvím tak nějak průměrně, ale především jsem to chtěl zlepšit a udělat něco s mojí nervozitou při mluvení před lidmi. Během kurzů jsem zjistil, jak bídné to mé mluvení vlastně je, ale hlavně, že se s tím dá rozhodně něco dělat a úplně každý se může naučit mluvit plynule, přirozeně, přesvědčivě a před stovkami lidí. Tak úžasný klíd, koncentraci a atmosféru na učení jsem jinde nezažil a věřím, že Renata to vše dokázala přenést i do své knihy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Kristian Gambiraža, lektor, dobrovolník
absolvent kurzu Rétorika I.

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací