Rétorika I.

Kapacita kurzu:

10 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 4 880 Kč s DPH

Rétorika I je základní kurz rétoriky, kde se naučíte mluvit poutavě, zvládat trému a své prezentační a komunikační dovednosti posunete na novou, vyšší úroveň. Osvojíte si správné dýchání, pravidla výslovnosti a posazení hlasu. Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete. Osvojíte si znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování "rétor-posluchač".

Proč k nám lidé začali chodit na kurzy Rétoriky

„Chci umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby mě ostatní s napětím sledovali.“
„Po mateřské se potřebuji rozmluvit“
„Chci se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti“
„Při prezentacích působím velmi nejistě. Chci být sebevědomější“
„Na poradách mě téměř nikdo neposlouchá. Chci to změnit“
„ Při projevu působím škrobeně. Chci mluvit uvolněně, spontánněji."
"Chtěl bych se naučit myslet a mluvit zároveň."
"Chtěla bych být schopna číst před lidmi."

 

Co se naučíme

  • Uvolnění dechu, vědomé dýchání
  • Otevření a zaměření hlasu, intenzita hlasového projevu
  • Artikulace, správná výslovnost
  • Uvolnění tělových a řečových dispozic - uvědomění si řeči těla a práce s ní
  • Dynamika mluveného projevu (frázování, intonace)
  • Připravit si prezentaci na dané téma a dovést ji  k přesvědčivému předvedení před diváky
  • mluvení spatra
  • Pravidla mluveného slova, práce s textem

 Průběh lekcí

Každá lekce akcentuje jedno téma z oblasti psychosomatických dovedností mluveného projevu. Lekce jsou vedeny interaktivně. Začínáme výkladem dané látky, po němž následuje praktická část zaměřená na zvládnutí jednotlivých technik.  Končíme řečnickými cvičeními v souvislosti s probranou látkou a technikami.

Součástí kurzu je veřejná hodina rétoriky, kde si účastník může poslední lekci dobrovolně vyzkoušet své naučené dovednosti před veřejným publikem.

Certifikát

Účastníci kurzu získají na závěr certifikát o absolvování.

Galerie

Začátek kurzu: 8. 1. 2020
Konec kurzu: 26. 2. 2020
Den konání lekcí: Středa
Čas konání lekcí: 19.00 - 21.00
Počet lekcí / hodin: 8/16
Kapacita kurzu: 5 - 10 studentů volno
Místo konání: Zlatnická 8, Praha 1
Cena: 4 880 Kč s DPH

Lektor kurzu

Bc. Renata Bulvová

Školu rétoriky jsem založila v roce 2005 s přesvědčením, že každý máme dar řeči, ale jde o to, jak s ním zacházíme. Především v oblasti psychosomatiky mluveného projevu existuje řada bloků a stereotypů, které nám brání efektivně prezentovat a vést zdravou debatu. Určit správnou „diagnózu“ není leckdy jednoduché, ale ještě jsem se nesetkala s člověkem, který by se po určitém tréninku nenaučil správnou techniku „jak na sebe“ a nezačal (jak o sobě napsal jeden z absolventů) používat svůj vlastní „ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta fixovaných a zbytnělých formách řeči“. Učí na Praze 1 v pondělí  a ve středu. Ve středu vždy kurzy rétorika I.

Absolvovala jsem DAMU katedru herectví, autorské tvorby a pedagogiky u prof. Ivana Vyskočila. Zajímám se také o poezii, píši básně a organizuji literární setkání. Mimo jiné jsem jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také jsem stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.

 

Reference

Bylo zajímavé zjistit, jaké možnosti má člověk, když potřebuje komunikovat s ostatními. Využití hlasu je tak rozsáhlé, že s překvapením zjišťuji, co všechno o něm ještě nevím.

Renata vytvořila při semináři zvláštní atmosféru, která mě zaujala. Asi nejvíc se mi líbila cvičení na rozmluvení. A také to, jak je možné říct jedinou větu mnoha způsoby a různou silou a zaměřením hlasu. Využití v běžném životě je rozsáhlé. Co jsem se s Renatou naučila, mohu vlastně uplatnit s každým, s kým mluvím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Irena Vacíková, správce počítačové sítě
absolventka kurzu Rétorika I.

Rétorika v pojetí Renaty Bulvové je dobrodružství se skupinou lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy. Společně i každý sám objevujete svůj hlas, výraz, vlastní způsob vyjádření myšlenky, aby dolehla ke každému, komu je určena.

K působivému řečnickému projevu se dobíráte oklikou přes meditaci, vědomí prostoru kolem vás a vnímání publika. S Renatou se naučíte říkat "Dámy a pánové" způsobem, jako byste ta slova právě objevili.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Olga Kropíková, tlumočnice a překladatelka
absolventka kurzu Rétorika I.

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Zářečí – Řeči – Za řečí

Více informací