Improvizace Školy rétoriky

Kapacita kurzu:

12 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 6 880 Kč s DPH

Kurz improvizace s hercem Tomášem Pospíšilem nás povede k vědomému jednání prostřednictvím improvizované hry. Kurz, který je zaměřen na rozvoj spontánního jednání, rozvíjí schopnost všímat si vlastních inspiračních zdrojů, schopnost naslouchat a interagovat s partnerem, to vše s přesahem do osobního a pracovního života. Kurz nás povede k návratu k sobě jako k sociálním bytostem, které jsou schopné vytvářet vztahy, rozvíjet je a tvořit. Je to proces, který aktérům vnáší do osobního života vedle nabytých dovedností také uvolněnost, více energie a radost.

 

Proč k nám lidé začali chodit na kurz improvizace

Chtěl bych se někam posunout, poznat, co ve mně je. Potkat se s lidmi se společným zájmem."

„Chtěl bych se něco o sobě dozvědět, přinejmenším získat kondici v mluvení, jednání s lidmi.“

„Chci se zbavit trémy, překonat ostych před ostatními lidmi.“

„Chci ve své práci přicházet s novými nápady, nebát se je prosadit.“

„Potřebuji se naučit být víc sebevědomý a více se naučit pracovat se svým tělem.“

„Chci se naučit improvizovat, abych pružně reagoval nejen při náhlých situacích.“

 

Co se naučíme

  • Vstupovat do pravdivého momentu sebe sama.

  • Aktivizovat své nástroje - tělo, řeč, mysl a energii. 

  • Používat tělo jako nástroj  své autenticity. Skrze akt jednání vstoupit s druhými do hry. 

  • Objevit svůj hlas a řeč jako prostředek/nástroj vyjádření a sdílení.

  • Objevit a naučit se pracovat s imaginací jakožto jedním z principů tvorby.

  • Vnímat prostor ve vztahu k ostatním - v jaké herní situaci se nacházím a v jakém kontextu vystupuji.

  • Zažívat svoji spontaneitu a schopnost improvizovat.

  • Posilovat schopnost sebevědomé komunikace v osobním (běžném) i pracovním životě

     

Průběh

Lekce bude začínat probouzením našeho těla a jeho uvedením do pohybu spolu s hlasovým a řečovým aparátem.

Prostřednictvím improvizace budeme dále nabývat nové pohybové, hlasové, komunikační a herní dovednosti. To vše v interakci se sebou samým, se svou imaginací a ve hře s partnerem. V improvizačních etudách se budeme učit vnímat vlastní podněty ke hře a v interakci s druhými tvořivě reagovat na jejich herní nabídky.

V závěru každé lekce proběhne reflexe na základě prožitých zkušeností.

 

 

Galerie

Začátek kurzu: 8. 10. 2024
Konec kurzu: 26. 11. 2024
Den konání lekcí: Úterý
Čas konání lekcí: 18.00 - 20.00
Počet lekcí / hodin: 8/16
Kapacita kurzu: 5 - 12 studentů volno
Místo konání: Klimentská 16, Praha 1
Cena: 6 880 Kč s DPH

Lektor kurzu

BcA. Tomáš Pospíšil

Absolvoval jsem DAMU, katedru autorské tvorby a pedagogiky u prof. Ivana Vyskočila a Konzervatoř Jaroslava Ježka pod vedením Jaroslava Duška. Spolupracoval jsem s tvůrci jako je Petr Nikl, Bratři Cabani, Matěj a Petr Formanovi, Feng-Yün Song, Pjér la Šé'z a další. Při mé herecké práci a tvorbě byli mými kolegy Jiří Macháček, Simona Babčáková, Ester Kočičková, Ivana Uhlířová, Petr a Pavel Baťkovi a další. Odehrál jsem v divadlech stovky improvizovaných představení, ztvárnil desítky rolí. Hrál jsem ve filmu, televizi, v seriálech a reklamách, ale také na zámcích i ulicích. Jsem spolutvůrcem několika divadelních a básnických projektů a též jsem spolupracoval s několika zahraničními i českými choreografy současného tance. Učil jsem v soukromé škole dramatickou výchovu a vedu lekce herectví.

Mám rád v tvorbě vášeň, pravdivost, originalitu a lidskost. Divadlo vnímám jako prostor, ve kterém se člověk setkává se svou nejbytostnější částí.

Ve Škole rétoriky vyučuji od roku 2021.

 

Reference

Pro kurz herectví (akt jednání, improvizace) u Tomáše Pospíšila  je charakteristické "tělesné zakoušení", což mě přivedlo k reflexi například toho, co dělám špatně a že nejsem slyšet. Také jsem nahlédla své mluvní zlozvyky. Zjistila jsem, že správné dýchání bránicí a "ozvučení" při výdechu teprve dodá hlasu zvuk atd. Při citlivém a zkušeném vedení Tomáše  jsme zakusili silné momenty v reakcích na své kolegy. V důvěře a otevřenosti jsme objevovali a zpřesňovali nejen projevování emocí skrze tělo, ale i hlas.  Kurz byl pro mě velkým překvapením v objevování sebe sama.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jana Chroustová, malířka a prodavačka
absolventka kurzu Improvizace Školy rétoriky

Herecký kurz s Tomášem Pospíšilem pro mě byl jedinečnou zkušeností. Tomáš nám vysvětlil a hlavně i umožnil prožít co je to herecká profese. V rámci kurzu člověk lépe pozná nejen obor herectví, ale i sám sebe. Se zkušeností hereckého nasazení se také již nikdy nebudu na žádné činohře nudit.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Tomáš Elbert, advokát
absolvent kurzu Improvizace Školy rétoriky

Anotace ke kurzu herectví (akt jednání, improvizace), tj co se naučíte a jak to budete dělat, je zcela přesná. Přesto, že se slovem pracuji ve své profesi běžně, kurz mi dal mnohé v práci s tělem, dechem, se svou bytostí v její celosti a kráse. Kurz má veliký přesah i do mnoha oblastí lidského prožívání vůbec. Na Tomášově přístupu velice oceňuji to, že jeho metoda odpovídá deklarovaným cílům kurzu - Tomáš je soustředěný, autentický, precizní, důsledný a přitom laskavý. Je cítit, že čerpá ze všech zdrojů. které sám vstřebal.  Jsem ráda, že jsem u něj absolvovala dva běhy kurzu a ráda se opět vrátím.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Gabriela Babulíková, konferenční tlumočnice
absolventka kurzu Improvizace Školy rétoriky

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací