Veřejná hodina rétoriky

Kapacita kurzu:

10 studentů volno

Veřejná hodina rétoriky s lektorkou Janou Vlčkovou je pátou lekcí 8-týdenního základního kurzu rétoriky. Lekce probíhá na bázi dílny, ve které se všichni účastní rétorické rozcvičky, kolektivních řečnických cvičení a vstupů. Je shrnutím základních pravidel veřejného vystupování a pozváním do dalších kurzů Školy rétoriky. 

Veřejná hodina  je zdarma a je dobré se na ni registrovat předem kvůli celkovému počtu lidí na bulvova@skolaretoriky.cz,   Pak už stačí na recepci říct, že jdete na hodinu rétoriky - místnost s názvem Krb.


Všechny zájemce o studium rétoriky tímto srdečně zveme!

 

        

 

Začátek kurzu: 12. 6. 2023
Konec kurzu: 12. 6. 2023
Den konání lekcí: Pondělí
Čas konání lekcí: 19.00 - 21.00
Počet lekcí / hodin: 1/2
Kapacita kurzu: 0 - 10 studentů volno
Místo konání: Klimentská 50, Praha 1
Cena: zdarma

Lektor kurzu

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ve svých hodinách se zaměřuji na přesné a jasné vyjádření myšlenek a na výběr takových jazykových prostředků, které podporují dosažení komunikačního cíle mluveného projevu. Postupuji od technických prostředků produkce řeči, jako je dech, tvorba hlasu, artikulace, přes přesnou výslovnost a komunikačně nevadnou větnou stavbu k soudržně vystavěným projevům, které pomocí jazykových i mimojazykových prostředků míří k dosažení předem jasného komunikačního účinku.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - francouzština. Od ukončení studií působím na vysokých školách, v médiích (ČT - redakce sportovního zpravodajství, NOVA) i jinde (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Moderátorská škola D3) jako odborník na techniku a kulturu řečového projevu.

Ve Škole rétoriky vyučuji od roku 2012 a to vždy v pondělí.

 

Reference

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací