Rétorika I.

Kapacita kurzu:

10 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 6 680 Kč s DPH

Kurz rétoriky I. je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Naučíte se při mluvení správně,  pracovat s hlasem, dobře artikulovat,  dešifrovat mimojazykové informace v mluveném projevu ad.

Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete. Naučíte se dobře prezentovat a obhájit svůj postoj.

Proč k nám lidé začali chodit na kurz rétoriky

 

„Ráda bych se naučila  při mluvení správně dýchat.“
„Chci umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby mě ostatní s napětím sledovali.“
„Mám strach mluvit před lidmi a chci se to naučit.“
„V práci často prezentuji a chci vypadat profesionálněji.“
„Po mateřské se potřebuji rozmluvit." 
„Mluvím nespisovně a vůbec si to neuvědomuji. Rád bych svůj projev vylepšil.“

 

Co se naučíme

 • osvojit si základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci
 • pravidla výslovnosti (ortoepie)
 • uvědomování si, jak působí náš mluvní projev na druhé
 • zjišťování a dešifrování mimojazykových informací v mluveném projevu
 • jak pracovat s trémou
 • realizace mluvení spatra
 • rozpoznat nejčastější chyby a jak se jim vyhnout
 • stylizovat mluvený text
 • prostředky mluvené komunikace při vedení rozhovorů
 • hodnocení vlastních projevů
 • naučíme se kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

Průběh lekcí

Velký podíl vyučovacích lekcí je věnován nácviku praktických dovedností a analýze krátkých řečnických vystoupení účastníků na základě probíraného tématu (dech - artikulace - posazení hlasu - intonace, frázování - ortoepie - nonverbální prvky projevu).

Certifikát

Účastníci tohoto kurzu získají na závěr certifikát o absolvování.

 

      

Galerie

Začátek kurzu: 4. 11. 2024
Konec kurzu: 16. 12. 2024
Den konání lekcí: Pondělí
Čas konání lekcí: 18.00 - 20.00
Počet lekcí / hodin: 7/14
Kapacita kurzu: 5 - 10 studentů volno
Místo konání: Klimentská 50, Praha 1
Cena: 6 680 Kč s DPH

Lektor kurzu

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ve svých hodinách se zaměřuji na přesné a jasné vyjádření myšlenek a na výběr takových jazykových prostředků, které podporují dosažení komunikačního cíle mluveného projevu. Postupuji od technických prostředků produkce řeči, jako je dech, tvorba hlasu, artikulace, přes přesnou výslovnost a komunikačně nevadnou větnou stavbu k soudržně vystavěným projevům, které pomocí jazykových i mimojazykových prostředků míří k dosažení předem jasného komunikačního účinku.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - francouzština. Od ukončení studií působím na vysokých školách, v médiích (ČT - redakce sportovního zpravodajství, NOVA) i jinde (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Moderátorská škola D3) jako odborník na techniku a kulturu řečového projevu.

Ve Škole rétoriky vyučuji od roku 2012 a to vždy v pondělí.

 

Reference

"Kurz byl skvělý! Bez ohledu na profesi, věk nebo charakterové vlastnosti se může každý zlepšit ve svém vyjadřování. To přesně jsem vypozoroval během tohoto kurzu rétoriky, díky němuž jsem si osvojil základní postupy projevu před skupinou lidí. Doporučuji každému, kdo chce byť jen trochu vylepšit svoje prezentační dovednosti."

 

Z dalších postřehů účastníků rétorika I.

Jiří: „Kurz se skvělou atmosférou, díky tomu jsme se nemuseli bát a o to víc jsme se naučili.“

Kamila: „Zásadu « Jedna věta, jedna myšlenka » bychom měli tesat do kamene.“

Lukáš: „Velikost skupiny akorát, dostalo se na nás a zároveň jsme se vzájemně inspirovali.“

Tomáš: „Napřed jsem se bál té interaktivity, ale bylo to přesně to, co jsem potřeboval.

Petra: „Zadávaná témata byla zdánlivě jednoduchá, přesto jsem musela vyvinout úsilí, abych se koncentrovala a sestavila strukturu, rámec a vystavěla logickou návaznost.“

Zobrazit více
Zobrazit méně
Milan Vlček, projektový manažer
absolvent kurzu Rétorika I.

Absolvování kurzu Rétorika 1 mi dodalo sebevědomí, hovořit  pro mě o důležitých tématech před lidmi. Lektorce Janě Vlčkové jsem vděčná za příjemnou atmosféru a profesionalitu. Během lekce měl každý prostor na svůj projev, následovaly zpětné vazby od účastníků a lektorky. Tento koncept považuji za velmi funkční, všichni jsme výrazně zlepšili. Vnímám, že při projevu mohu působit dobře, pouze pokud se sama dobře cítím. Jsem ráda, že mi kurz dal prostředky, jak toho docílit. Kurz každému doporučuji.
 

Zobrazit více
Zobrazit méně
Klára Bartoňková, fyzioterapeutka
absolventka kurzu Rétorika I.

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací