Rétorika I.

Kapacita kurzu:

10 studentů volno
Přihlásit se na kurz za 6 680 Kč s DPH

Rétorika I je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Osvojíte si základy mluvního dýchání. Naučíte se pracovat s hlasem, dobře artikulovat a dešifrovat mimojazykové informace v mluveném projevu.

Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.

Proč k nám lidé začali chodit na kurz rétoriky

 

„Ráda bych se naučila  při mluvení správně dýchat.“
„Chci umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby mě ostatní s napětím sledovali.“
„Mám strach mluvit před lidmi a chci se to naučit.“
„V práci často prezentuji a chci vypadat profesionálněji.“
„Po mateřské se potřebuji rozmluvit."
„Mluvím nespisovně a vůbec si to neuvědomuji. Rád bych svůj projev vylepšil.“

 

Co se naučíme

 • osvojit si základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci
 • pravidla výslovnosti (ortoepie)
 • uvědomování si, jak působí náš mluvní projev na druhé
 • zjišťování a dešifrování mimojazykových informací v mluveném projevu
 • jak pracovat s trémou
 • realizace mluvení spatra
 • rozpoznat nejčastější chyby a jak se jim vyhnout
 • stylizovat mluvený text
 • prostředky mluvené komunikace při vedení rozhovorů
 • hodnocení vlastních projevů
 • naučíme se kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

Průběh lekcí

Velký podíl vyučovacích lekcí je věnován nácviku praktických dovedností a analýze krátkých řečnických vystoupení účastníků na základě probíraného tématu (dech - artikulace - posazení hlasu - intonace, frázování - ortoepie - nonverbální prvky projevu).

Součástí kurzu je veřejná hodina rétoriky, která je pátou lekcí 7týdenního základního kurzu rétoriky. Lekce probíhá na bázi dílny, ve které se všichni účastní rétorické rozcvičky, kolektivních řečnických cvičení a vstupů.

Certifikát

Účastníci tohoto kurzu získají na závěr certifikát o absolvování.

 

Galerie

   

Galerie

Začátek kurzu: 9. 9. 2024
Konec kurzu: 21. 10. 2024
Den konání lekcí: Pondělí
Čas konání lekcí: 18.00 - 20.00
Počet lekcí / hodin: 7/14
Kapacita kurzu: 5 - 10 studentů volno
Místo konání: Klimentská 50, Praha 1
Cena: 6 680 Kč s DPH

Lektor kurzu

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ve svých hodinách se zaměřuji na přesné a jasné vyjádření myšlenek a na výběr takových jazykových prostředků, které podporují dosažení komunikačního cíle mluveného projevu. Postupuji od technických prostředků produkce řeči, jako je dech, tvorba hlasu, artikulace, přes přesnou výslovnost a komunikačně nevadnou větnou stavbu k soudržně vystavěným projevům, které pomocí jazykových i mimojazykových prostředků míří k dosažení předem jasného komunikačního účinku.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - francouzština. Od ukončení studií působím na vysokých školách, v médiích (ČT - redakce sportovního zpravodajství, NOVA) i jinde (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Moderátorská škola D3) jako odborník na techniku a kulturu řečového projevu.

Ve Škole rétoriky vyučuji od roku 2012 a to vždy v pondělí.

 

Reference

Díky kurzu Rétorika I u Jany Vlčkové jsem pochopil, kudy vede cesta k sebevědomému vystupování před lidmi. Ať už například při uvádění koncertů či při přednášení prezentací, které mě čekají několikrát do roka. Díky procvičování mě během kurzu zaujala rétorika jako disciplína, která pomůže odbourat trému a obavy při předstupování před lidi. Protože témata pro cvičení přednesu byla volena náhodně, ale zajímavě, procvičil jsem si také paměť a probudil v sobě více fantazie. Neméně zajímavé pak bylo i nahrávání vlastních projevů, které pomohlo vychytat chyby v projevu a nebát se slyšet vlastní hlas.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Jan Stuchl, Programátor
absolvent kurzu Rétorika I.

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Umění řeči

Více informací