English Rhetoric II.

 

Rhetoric II. focuses on furthering the knowledge of how to make your presentations effective and engaging for your audience. The new course will also guide you through the process of preparing and structuring an effective presentation in various settings; a lot of useful tips and exercises will be added that, in turn, will transform your speeches into a 'flourishing state'. The course also incorporates a new feature that entails recording sample of the participants' speeches and receiving feedback in a form of CD and DVD. Lastly, progress of the student-rhetoricians will be ensured by motivating, energizing and empowering them by principles of positive psychology.

Who is it for?

 • For Upper Intermediate and Advanced English speakers who have taken part in the previous course
  Course of lemure
 • “Let's learn the new stuff” the core of each session will systematically aim at
  introducing a new rhetorical skill that will expand student's potential.
 • “Let's rock” – participants will be provided with an opportunity to present their speeches (mostly assigned as homework)

What will I learn?

 • new ways to engage your audience and feel at ease during your presentations
 • how to structure an effective presentation and negotiate your case
 • how to decorate and savor your speeches

Course Syllabus in 8 sessions

I. Revising the Basic Skills of Every Rhetorician (1session)

 • breathing, posture, gestures, concentration, tonality, rapport
 • corpus of your presentation, defining aim/goal and structuring

II. Rhetoric and Psychology of your speeches (3 sessions)

 • developing your strength rather than overcoming your weaknesses
 • using your five senses in the presentation - elicit elevation in your audience
 • Proxemics - set up and use your rhetoric space
 • personalized storytelling - take your listeners on a journey

III. Conflict resolution (2 sessions)

 • persuading and influencing - argumentation and its structure
 • assertiveness - logic, rationality and evidencing
 • presentation in business setting

The Final Presentation & Video-feedback training (2 sessions)
Participants will be also provided with DVD feedback.

Galerie

Lektor kurzu

Karel Wichterle, M.A.

Ve svých hodinách se především zaměřuji na určení cíle prezentace, nastavení poutavé struktury projevu, navázání vztahu s publikem, budování kapacity pro efektivní sebe-reflexi, využití barvy hlasu, neverbální "podmalování" projevu, anglické idiomy a rčení. Kurz je rovněž obohacen interaktivními cvičeními, kterými si účastníci procvičí správné dýchání a artikulaci, včetně efektivních relaxačních technik.

Ve svých hodinách využívám svého edukačního zázemí. Absolvoval jsem studium psychologie (Empire State College/UNYP) a oboru drama-terapie na Roehamptonské univerzitě v Londýně. Jsem zastáncem individuálního přístupu ke studentům, tak aby každý student měl správně stanovené své konkrétní cíle, které budou představovat reálnou výzvu.

Ve škole rétoriky vyučuji od roku 2010.

Reference

Daruj kurz

Více informací

Kniha

získejte informace o knize Zářečí – Řeči – Za řečí

Více informací